Modern Türkçe Şiirde Teknolojik Koşul ve Zaman

YÜCE AYDOĞAN, PhD.

Khas Core Program

29 December 2020, Tuesday, 20.00

Teknoloji, yalnızca yazım tekniklerinin ötesinde bir noktadan şiirin mevcudiyetine dahil olabilir mi? Şiirin zamansallığı ile tekniğin zamansallığı nasıl örtüşür? Bu konuşma modern Türkçe şiire felsefi temelli bir teknoloji düşüncesi yahut teknoloji sorusu çerçevesinde yaklaşma ve özelde Oktay Rifat şiirini teknoloji ve zamansallık ilişkisi bağlamında tartışmaya açma niyetindedir. Fransız filozof Bernard Stiegler’in Heidegger düşüncesi ile hesaplaşma içerisinde kurguladığı özgül “teknolojik koşul” nosyonundan ve teknoloji ile zamansallığın doğası arasında kurduğu yoğun denklikten hareketle Oktay Rifat şiirinin pastorale ya da yalın doğa görünümlerine yer verdiği anlarda dahi yüksek düzeyde bir teknoloji düşüncesini işlettiği öne sürülecek.