Çekirdek Program lisans eğitiminin ilk yılında, Güz Döneminde 6 zorunlu dersten, Bahar döneminde ise 2 zorunlu dersin yanı sıra seçmeli derslerden oluşur.

*Güz döneminde, sadece Hukuk Fakültesi’nde ve STF Tiyatro Bölümü’nde, programların kendi özellikleri gereği bazı farklılaşmalar vardır. Öğrencilerin bağlı oldukları fakülte ve bölüm ders programlarına göre alacakları dersleri gözetmeleri gerekir. Hukuk Fakültesi ve Tiyatro Bölümü dışında, tüm bölümlerin Güz Dönemi ders programı aşağıdaki 6 dersten oluşur:

 • KHAS101: Kökenler ve Sonuçlar KHAS103: İnsanlığın Tarihi KHAS105: Evrensel Değerler ve Etik
 • KHAS107: Tasarım
 • KHAS109: Hesaplamalı Düşünme
 • TLL101: Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II
  • TLL103: Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Konuşma, Okuma ve Yazma II (Sadece uluslararası öğrenciler için zorunludur).

*Bahar döneminde Çekirdek Program’da sadece iki adet (ve bunların yabancı öğrenciler için muadilleri olan) zorunlu ders vardır:

 • KHAS110: Sosyal Sorumluluk Projesi (Tüm bölümler için zorunludur).
  • KHAS120: Uluslararası Öğrenciler için Sosyal Sorumluluk Projesi (Sadece uluslararası öğrencileri için zorunludur).
 • TLL102: Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II (Tüm bölümler için zorunludur).
  • TLL104: Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Konuşma, Okuma ve Yazma II(Sadece uluslararası öğrencileri için zorunludur).

Bunların yanı sıra, öğrenciler, kendi bölümlerinin ders programlarına belirtilen “Çekirdek Seçmeli” ders sayısına göre Çekirdek Program Seçmeli Ders Havuzundan diledikleri dersleri alabilirler.

Burada önemli olan bir nokta, Çekirdek Program Seçmeli Ders Havuzundaki bazı derslerin, farklı bölümlerce zorunlu ders olarak bölüm ders programına eklenmiş olmasıdır (bkz. Soru 2).

KHAS102: Bilimsel Keşifler ve Mühendislik

 • Biyoinformatik ve Genetik Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü

KHAS104: Sanat, Edebiyat ve Çatışma

 • Tiyatro Bölümü

KHAS112: Matematiksel Düşünmek

 • Mimarlık Bölümü
 • Ekonomi Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Biyoinformatik ve Genetik Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bu her bölüm için değişmektedir. Öğrenciler, bölümlerinin Bahar Dönemi ders programlarında belirtilen sayıda Çekirdek Program Seçmeli dersi almalıdırlar.

 Çekirdek Program derslerinde İngilizce konu odaklı eğitimin yanı sıra belli beceriler ve yetkinlikler kazandırmak amaçlandığından, bu derslerin başka üniversitelerde muadilleri yoktur. Bu yüzden Çekirdek Program’daki zorunlu dersler için muafiyet hakkı verilmemektedir.

Hazırlık Okulunda Güz dönemi sonunda Yeterlilik Sınavını başarı ile geçen öğrenciler Bahar’da Çekirdek Program’a başlayamazlar.

Bu durumda olan öğrencilerin, Hazırlık Okulu’nda tasarlanan ve bölümlerin de kendi öğrencilerine yönelik seminer ve derslerle katkıda bulundukları “Track 5 Plus” programına kayıt olmaları gerekir.

Çekirdek Program seçmeli dersleri sadece birinci sınıf Çekirdek Program öğrencilerine açıktır. Üst yarıyıllardaki öğrenciler, Çekirdek Program seçmeli derslerini alamazlar.

Hayır. Güz dönemi zorunlu derslerini almayan öğrenciler Bahar Döneminde Çekirdek Program’a devam edemezler.

Güz Dönemi’nde Çekirdek Program zorunlu derslerini aldıkları halde başarısız olan öğrenciler, Bahar Döneminde Çekirdek Program derslerini alabilirler. Bu öğrenciler, bir sonraki Güz Döneminde, başarısız oldukları Çekirdek Program zorunlu derslerini tekrar alarak başarıyla tamamlamak durumundadırlar.

Bu durumdaki öğrenciler, bir sonraki yılın Bahar Döneminde yine aynı dersi alabilirler, ya da açılan herhangi bir Çekirdek Program Seçmeli dersini başarısız oldukları ders ‘yerine’ alabilirler.

Çekirdek Program konu tabanlı İngilizce eğitim yaklaşımı ile tasarlandığı için, Çekirdek Programla lisans öğrenimlerine başlayan öğrenciler öğrenimleri süresince EL kodlu İngilizce ders almazlar.