Ortak Dersler Bölümü, üniversitemizin farklı bölümlerine farklı donanımlarla gelen öğrencileri bölüm derslerinin yanı sıra bazı ortak derslerle buluşturmak üzere tasarlandı.

Programın temelinde, bugün üniversitenin öğrencilere sadece kendi çalışma alanlarında değil, toplumun her alanındaki hızlı değişim süreçlerine hazırlanmak üzere ihtiyaç duyacakları eleştirel düşünce ve yaratıcı sorgulama yetilerini kazandırması gerektiği inancı yatıyor.

Hedefimiz

Hedefimiz, artan sayıda bireyin, kurumun ve aygıtın bizim yerimize düşünmek için rekabet ettiği bu ‘aşırı enformasyon çağı’nda, öğrencilerimizin zamanın karmaşık problemleriyle baş edebilmek ve barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunabilmek için gereken sağlam bilgi, beceri ve değerler zeminini oluşturmalarına yardımcı olmak.

Amacımız

Beşerî bilimler, doğa bilimleri, sanat ve sosyal bilimlerden çeşitli problem ve araştırma alanlarına odaklanan derslerimizde, geleneksel ders verme ve değerlendirme yöntemlerini bırakarak, öğrencilerimizin topluma, dünyaya ve insanlığın durumuna dair farklı meselelere yönelik ilgi ve meraklarını bireysel ve ortak çalışmaya dayalı projelerle geliştirmelerini amaçlıyoruz.

 

Eğitim Anlayışımız

Öğrencinin bilginin pasif alıcısı konumundan çıkarak, dersin hazırlanmasında eğitimciyle birlikte çalışabilen, ihtiyaç duyduğu bilgiye erişebilen, gözlem, yorum ve sorularıyla dersi zenginleştiren katılımcı bir bireye dönüşeceği bir eğitim ortamı oluşturmayı önemsiyoruz. Her biri farklı fakültelerden öğretim üyeleri tarafından yürütülen derslerimizde, İngilizce eğitmenlerimiz de akademik yazma, okuma, sunum, tartışma ve araştırma yapma becerilerini geliştirmeleri için öğrencilerimize rehberlik ediyorlar.

  • Tüm fakültelerin ve üniversitemiz öğrencilerinin katılımı ile hazırlanan interaktif dersler,
  • Geleneksel sınav yöntemlerini aşan, yaratıcı bir ölçme-değerlendirme sistemi,
  • Öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, öğretim üyelerinin “mentor” olduğu bir ders yapısı,
  • Konu tabanlı bir İngilizce eğitimi,
  • Sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadıkları topluma ve gezegene duyarlı bireyler yetiştirmek ilke ve hedeflerine dayanıyor.