Öğrencilerimize toplumsal sorumluluk kavramını teorik bilgiler ve evrensel değerleri odağına alarak tanıtıyoruz. Sivil katılım faaliyetleri aracılığıyla bu bilgileri aktif vatandaşlık becerilerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD), Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), İBB Beyoğlu Senin, İBB Kent Konseyi, İBB Mahalle Evi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Wikimedia, KHAS Aktivizm Kulübü, ve KHAS Sosyal Destek Dayanışma Kulübü (KHAS SDDK) Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler yürütüyoruz.