KHAS 103 İnsanlık Tarihi

22 Haziran 2023

Bu dersin temel amacı öğrencilere beşeri ve sosyal bilimlerde dünya medeniyetleri ve tarihi ile ilgili temel kavramları tanıtmaktır. Öğrencilerin bu kavramlar üzerine inşa edilen sosyal bilim teorilerini tanımaları, kavramların ve fikirlerin zaman ve mekân bağlamında değiştiğini ve kurumsal çerçevelerle belirlendiğini anlamaları beklenir. Uygarlık, bilim, tarih, zaman, mekân, mit, din, birey, toplum, aile, devlet, millet, ırk, cinsiyet, kültür, küreselleşme gibi kavramların içeriğine ve sosyal bağlamlarına odaklanan ders, öğrencilerin dünya tarihi içerisinde belirli gelişmelere yol açan tarihsel bağlam ve entelektüel koşulları anlamalarını sağlar. Bu bağlamda genel tema, medeniyeti nasıl anladığımız ve farklı medeniyet kavramlarıyla etrafımızdaki dünyayı nasıl yorumladığımız ve gündelik uygulamalarımızı nasıl organize ettiğimize yansımalarını incelemektir. Bu nedenle bu ders dünyanın başlangıcından, bilimsel, dini ve efsanevi kökenli öyküleri ve 20. yüzyılın başlarındaki sömürgecilik ve devrimlerin tarihini kapsar. Öğrencilerden dönem boyunca birincil ve / veya ikincil metinleri okumaları; tarih, aile, din, şehir ve / veya ulusla ilgili belgesel ve / veya filmler izlemeleri ve ders kapsamındaki kuramsal çerçevelere referansla tartışmalara katılmaları beklenir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.