HST 101 Modern Türkiye Tarihi I

22 Haziran 2023

Bu ders Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecine odaklanmakta ve bu dönemde yaşanan dönüşümlerin modern Türkiye’nin oluşumuna yansımalarını incelemektedir. Ders bir düzeyde kronolojik bir akış takip etmekle birlikte, asıl olarak belli temalar etrafında şekillenmiş modüller üzerine kuruludur. Altı modül boyunca, devlet aygıtının modernleşmesi, küresel ekonomiye eklemlenme, şehirlerin dönüşümü, modern sanat formlarının ortaya çıkışı ve toplumsal hayattaki değişiklikler tartışılacaktır. Öğrenciler Osmanlı’nın son döneminde gerçekleşen siyasi reformlar, dönemin siyasi ve entelektüel figürleri, modernleşme ile birlikte toplumsal yapıda meydan gelen değişiklikler, şehirlerin demografik yapısı, kültürel hayat ve son olarak değişimi tetikleyen süreçler olarak savaş dönemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu başlıklar birincil ve ikincil kaynaklar aracılığıyla işlenecektir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.