6 Şubat Deprem(ler)i : Travmatik Yaşantıların Etkileri ve Başa Çıkma Yolları

Doç. Dr. Zeynep Tüzün

28 Mart, Salı, 19:00

Etkinliğimiz online olacaktır.

https://us02web.zoom.us/j/88504387439

Toplantı Kimliği: 885 0438 7439

6 Şubat Deprem(ler)i : Travmatik Yaşantıların Etkileri ve Başa Çıkma Yolları

Travmatik bir yaşantı olarak doğal afetler ve insan eliyle yaratılan felaketler insanlar üzerinde etki bırakmaktadır. Travmatik bir olaya maruz kalmış topluluklar, maddi ve manevi olarak yaralanırlar. Dünyada yapılan çalışmalar tüm toplumu etkileyen travmatik yaşantıların kuşaklar arası aktarılabildiğini göstermektedir. Bu olayları yaşayan, tanık olan kişilere verilecek tıbbi destek, beslenme ve barınma sorunlarının çözülmesinin hayati öneminin yanı sıra ortaya çıkabilecek psikolojik belirtilere yönelik verilecek hizmetler de bir o kadar önem arz etmektedir. Bu sunumda travmatik yaşantıların erken dönem psikolojik ve psikososyal etkilerinden ve erken dönem psikososyal faaliyetin öneminden bahsedilecektir.

Doç. Dr. Zeynep Tüzün Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur. Klinik Psikoloji alanında uzmanlık eğitimini aynı üniversitede, doktora eğitimini de Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümlerinde tamamlamıştır. Yaklaşık yirmi yıldır Hacettepe Üniversitesi Ergen Sağlığı (Adölesan) Bilim Dalında Klinik Psikolog ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Türk Psikologlar Derneğinde geçmiş yönetim kurullarında görev yapmış, 1999 depreminden bu yana Türkiye de yaşanan doğal afet ve insan eli ile gerçekleştirilen katliamlarda derneğin Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesi olarak saha çalışmalarına katılmıştır.