KHAS 107 Tasarım

22 Haziran 2023

Öğrencileri farklı bakış açılarından tasarım disiplini ve pratikleri ile karşılaştırmayı amaçlayan ders, tasarımı teknik/teknolojik, maddesel, mekânsal, ekolojik, politik, ekonomik ve küresel açılımları ile ele alır. Sınırların muğlaklaştığı tasarım, sanat, mimarlık, mühendislik, fen bilimleri ara-kesitlerinden örneklem alanını oluşturan derste, malzeme özellikleri, kavramsal çıkış noktaları, teknolojik ve kültürel boyutları ile ele alınacak tasarım nesneleri ve süreçleriyle öğrencilerin tasarım farkındalığının artırılması hedeflenir. ‘Analog/dijital’, ‘zanaat/fabrikasyon’, ‘bireysel/sosyal’, ‘özel/genel’, ‘maddesel/maddesiz’, ‘standart/standart olmayan’ gibi ikili karşıtlıklar üzerinden yapılan tartışmalar ekseninde, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, copyrightcopyleft, açık-kaynak gibi kavramlara da odaklanan ders, tasarım ve gündelik hayat ilişkilerini sorgulayan, araçsallık ve stratejileri ön plana çıkaran, temsil ve haritalama ve veri-güdümlü tasarım konularını ele alan modüllerden oluşur.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.