Dr. Mine Yıldırım’ın Editörlüğünde Yeni Kitap

6 Aralık 2022

Çekirdek Program misafir öğretim üyelerimizden Mine Yıldırım’ın editörlüğünü üstlendiği ve et endüstrisi, alternatif gıda üretim teknoloji üzerine yazısının da yer aldığı Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği adlı kitap Can Yayınları/Tellekt’ten çıktı.

Türkçe ’de son yıllarda basılmış en kapsamlı ekoloji derlemesi olan kitapta, farklı disiplinlerin küresel iklim krizi, ekolojik kriz ve yıkıma dair yaklaşımları, alternatif tahayyüller, etik sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin tartışmalar yer alıyor.

Arka kapak yazısından:

Ekolojik yıkım ve tahribat gezegenimizin en kritik, öncelikli ve acil sorunu. Kitlesel hayvan ölümleri, türlerin kaybı, biyoçeşitliliğin azalması ve kirlilik her geçen gün hızlanıyor. Yerküreyle ilişkimizi gözden geçirmemiz, iktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü gezegenimiz yanıyor. İşte bu kaygılarla ortaya çıkan Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği “geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala” ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor, sadece kolektif evimiz olan Dünya’yla ilişkimize değil; aynı zamanda Gaia’nın, canlı ve cansız varlıkların, gezegenin dününe, bugününe ve geleceğine bakıyor. Derlemeye katkıda bulunan yazarlar uzmanlık alanlarının çerçevesinden gerek bireysel ve toplumsal hayatlarımızda gerekse küresel örgütler ve devletler bazında değişmek zorunda oluşumuzun bilimsel ve felsefi gerekçelerini sunuyor, canlı ve cansız tüm varlıklarla yeryüzünün bir bütün olduğunu hatırlamak, hatırlatmak amacını taşıyor.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.