Çekirdek Program İdari Kadro

Doç. Dr. Didem KILIÇKIRAN

ÇEKİRDEK PROGRAM BÖLÜM BAŞKANI

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden, doktora derecesini ise The Bartlett School of Graduate Studies (University College London)’den aldı. Çekirdek Program Direktörlüğü görevini üstlenmeden önce Kadir Has Üniversitesi’nde Mimarlık Bölüm Başkanlığını yürüttü. Farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra, lisans düzeyinde mimarlık kuramları, konut, ve yüksek lisans düzeyinde toplum-mekân kuramları ve toplumsal cinsiyet ve mekân ilişkisi üzerine dersler veriyor. Mekân, yer, kimlik ve aidiyet meselelerine odaklanan, beşeri coğrafya, kültürel antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve maddi kültür çalışmaları kesişiminde yayın ve araştırmalar yapıyor.

Doç. Dr. Didem KILIÇKIRAN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SEVİNÇ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
Dr. Tuğba Sevinç, İngilizce İktisat lisans derecesini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde, felsefe yüksek lisansını 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde ve felsefe doktorasını 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Başlıca çalışma alanları siyaset felsefesi, toplumsal cinsiyet, etik ve mantık olan Dr. Sevinç, 2017-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’de çalıştı. ‘Three Approaches to Social Unity and Solidarity’ başlıklı en son çalışması Critical Review of International Social and Political Philosophy dergisinde yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sevinç YÜCEL

Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Doğu DURGUN

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Dr. Öğretim Üyesi Doğu Durgun lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden ve doktora derecesini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden aldı. Mekân ve kimlik ilişkisine kesişimsel ve queer bir perspektiften baktığı yüksek lisans çalışması Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülüne layık görüldü. Türkiye ve İsrail’de ulus-devlet kuruluşundan günümüze antimilitarizmin ve vicdani reddin karşılaştırmalı bir analizini yaptığı doktora araştırması kapsamında, saha çalışmasını gerçekleştirmek için, sekiz ay boyunca Negev Ben Gurion Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Kadir Has Üniversitesi Ortak Dersler Bölümüne katılmadan önce, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezinde çeşitli projelerde yardımcı araştırmacı olarak yer aldı ve Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde küreselleşme, modern Türkiye tarihi, modern Avrupa tarihi ve medeniyetler tarihi üzerine dersler verdi. Akademik çalışmalarının yanı sıra sivil toplumda da önemli bir deneyime sahip olan Durgun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğiyle yürütülen Kentli Mültecilere Yönelik Koruma, Saha Ziyaretleri ve Çözümler Projesinde süpervizör olarak çalıştı. Eleştirel güvenlik teorileri, toplumsal cinsiyet/queer çalışmaları, vatandaşlık, toplumsal hareketler ve göç alanlarında araştırmalar yapan Durgun, GeopoliticsCitizenship StudiesCritical Military Studies gibi birçok ulusal ve uluslararası yayına makale ve kitap bölümleri ile katkı sağlamıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Doğu DURGUN

Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİŞMEK

ÇEKİRDEK PROGRAM
TLL101 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA
TLL102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA II
KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

Çekirdek Müfredat Direktörlüğü bünyesinde verilen Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma derslerinin koordinatörlüğünü ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Modern Diller Bölüm Başkanlığı görevlerini Dr. Öğretim Üyesi olarak yürütmekte. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden ise doktora derecelerini aldı. Çalışma alanları 19. yüzyıl Yunan harfli Türkçe edebiyat (Karamanlıca), Osmanlı-Rum edebiyatı, Osmanlı azınlık edebiyatları, tefrika roman, Yunanca edebiyat (30 Kuşağı yazarları), yenidenyazım, metinlerarasılık, toplumsal cinsiyet çalışmaları.

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİŞMEK

Bölüm Başkan Yrd.

Öğr. Görevlisi İpek ERDOĞMUŞ

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

Çekirdek Program Direktörlüğü bünyesinde Öğrenme ve Öğretme Ofisi yöneticisi ve öğretim görevlisi. Önceki yıllarda Eğitim Teknolojileri Destek Birimi ile Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi yöneticiliği yaptı. Akademik kariyerine İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başlayan ve Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat ve Kadir Has Üniversitesi, Enformasyon Teknolojileri bölümlerinden yüksek lisans derecelerine sahip olan İli Erdoğmuş, doktora tez çalışmasına İstanbul Üniversitesi, Enformatik Anabilim Dalı’nda ‘eğitsel veri madenciliği’ alanında devam ediyor.

Öğr. Görevlisi İpek ERDOĞMUŞ

Öğrenme ve Öğretme Ofisi Yöneticisi

Çekirdek Program

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİŞMEK

ÇEKİRDEK PROGRAM
TLL101 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA
TLL102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA II
KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

Çekirdek Müfredat Direktörlüğü bünyesinde verilen Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma derslerinin koordinatörlüğünü ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Modern Diller Bölüm Başkanlığı görevlerini Dr. Öğretim Üyesi olarak yürütmekte. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden ise doktora derecelerini aldı. Çalışma alanları 19. yüzyıl Yunan harfli Türkçe edebiyat (Karamanlıca), Osmanlı-Rum edebiyatı, Osmanlı azınlık edebiyatları, tefrika roman, Yunanca edebiyat (30 Kuşağı yazarları), yenidenyazım, metinlerarasılık, toplumsal cinsiyet çalışmaları.

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİŞMEK

TLL101 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA

TLL102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA II

KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

ÇEKİRDEK PROGRAM

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KUTLUATA

ÇEKİRDEK PROGRAM
HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden ve Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nden iki yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Doktora derecesini Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nden aldı. Osmanlı, Ortadoğu ve Türkiye bağlamında toplumsal cinsiyet tarihi ve kadın hareketleri tarihi hakkında dersler vermiştir. Araştırma alanları feminizmler tarihi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı kadınları, kadın savaşçılar, cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık pratikleri ve militarizmdir.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KUTLUATA

HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi Doğu DURGUN

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Dr. Öğretim Üyesi Doğu Durgun lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden ve doktora derecesini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden aldı. Mekân ve kimlik ilişkisine kesişimsel ve queer bir perspektiften baktığı yüksek lisans çalışması Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülüne layık görüldü. Türkiye ve İsrail’de ulus-devlet kuruluşundan günümüze antimilitarizmin ve vicdani reddin karşılaştırmalı bir analizini yaptığı doktora araştırması kapsamında, saha çalışmasını gerçekleştirmek için, sekiz ay boyunca Negev Ben Gurion Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Kadir Has Üniversitesi Ortak Dersler Bölümüne katılmadan önce, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezinde çeşitli projelerde yardımcı araştırmacı olarak yer aldı ve Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde küreselleşme, modern Türkiye tarihi, modern Avrupa tarihi ve medeniyetler tarihi üzerine dersler verdi. Akademik çalışmalarının yanı sıra sivil toplumda da önemli bir deneyime sahip olan Durgun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğiyle yürütülen Kentli Mültecilere Yönelik Koruma, Saha Ziyaretleri ve Çözümler Projesinde süpervizör olarak çalıştı. Eleştirel güvenlik teorileri, toplumsal cinsiyet/queer çalışmaları, vatandaşlık, toplumsal hareketler ve göç alanlarında araştırmalar yapan Durgun, GeopoliticsCitizenship StudiesCritical Military Studies gibi birçok ulusal ve uluslararası yayına makale ve kitap bölümleri ile katkı sağlamıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Doğu DURGUN

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ASLAN

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Özlem Aslan doktora derecesini Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nden almıştır. Doktora araştırması, 2000’lerin başlangıcında Türkiye’de çevre hareketinin gündemini belirleyen hidroelektrik santral karşıtı mücadeleleri incelemektedir. Çalışma, eleştirel mekân çalışmalarını feminist fenomenoloji ile sentezleyerek yerin öznelerarası ve türlerarası yönlerini analiz etmektedir. Özlem Aslan sırasıyla çeşitli üniversitelerde siyasi coğrafya, kalitatif yöntemler, kent ve toplum ve politik ekoloji konularında dersler vermiştir. Çevreci sivil toplum örgütlerinde toplumsal cinsiyet dinamikleri, Türkiye’de iklim temelli afetler ve çevre temelli yerinden edilmeler konularında araştırmalar yürütmektedir. Akademik çalışmaların akademinin sınırlarını aşması ve topluma ulaşmasına önem veren Özlem Aslan, 2006 yılında feminist akademi ile feminist aktivizmi birleştirmek hedefi ile ortaya çıkan Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin de kurucuları ve editörleri arasındadır.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ASLAN

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Dr. Öğr. Üyesi Mine YILDIRIM

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
KHAS 107 TASARIM

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamlayan Yıldırım, Yüksek Lisans tezinde çağdaş kimlik siyasetinin temelinde yatan öznellik ve fark anlayışları, sonluluk ve başkalık tecrübeleri üzerinden eleştirileri üzerine çalıştı.

İstanbul'da 1910 Hayırsızada Vakasından günümüze, sokak hayvanlarının yaşamlarını kuşatan sermaye birikimi, kamusal alan düzenlemeleri ve altyapı siyaseti ile hayvanseverlik, diğerkâmlık kültürü ve hayvan hakları siyaseti ışığında incelediği doktora araştırması boyunca pek çok ödül ve araştırma desteğine layık görüldü. "İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul'un Köpekleri" başlıklı doktora teziyle,  The New School Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden doktora derecesini aldı ve yılın En İyi Araştırma ve Üstün Akademik Faaliyet Ödülüne aday gösterildi.

Aynı üniversitesinin Siyaset Bilimi, Şehir Araştırmaları Bölümü ve Parsons School of Design Tasarım Fakültesinde şiddet ve siyaset ilişkisi, kentsel politik ekoloji, tahribat coğrafyaları, hayvan hakları, altyapı siyaseti, kentsel kamusal alan tasarımı, gündelik mimari ve kentsel tasarım alanlarında dersler verdi. Goethe Üniversitesi Forschungskolleg Humanwissenschaften Normative Orders Kolokyumunda uluslararası araştırmacı olarak araştırmalar yaptı. Kadir Has Üniversitesine katılmadan önce İstanbul Planlama Ajansında İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları alanında uzman araştırmacı olarak çalıştı. İstanbul'da iklim krizi, ekolojik yıkım, tahribat coğrafyaları, yaban hayatı ve sokak hayvanları, hayvanseverlik kültürü, diğerkâmlık ve dışlama pratikleri,  hayvan hakları siyaseti, toplumsal ve mekansal olarak dışlanmış kent müdavimleri arasındaki şiddet ve ihtimam ilişkilerini, hak ve adalet anlayışlarını, değişen yerleşme, geçim, ve hayatta kalma ilişkileri üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

Dr. Öğr. Üyesi Mine YILDIRIM

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

KHAS 107 TASARIM

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sungur KUYUMCUOĞLU

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
Hüseyin S Kuyumcuoğlu Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yine Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisansını tamamladı. New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) bünyesindeki Binghamton Üniversitesi Felsefe bölümünden “Sweatshops: A Normative Analysis” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Felsefe alanındaki yetkinliği uygulamalı etik, normatif etik, siyaset felsefesi ve mantık konuları üzerinedir. Akademik yayınları yanında özel sektör tecrübesi de bulunmaktadır. Ayrıca, yeni akademisyenlerin birlikte iş yapmalarına ortam sağlayan, Pratik Felsefe Topluluğu’nun da kurucuları arasındadır.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sungur KUYUMCUOĞLU

KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Dr. N. Buket CENGİZ

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
KHAS 138 İSTANBUL’U OKUMAK: EDEBİYATIN İZLERİNDE KENT
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
TLL 103/104 Türkiye’de Kültür ve Topluma Giriş I/II
Buket Cengiz doktorasını Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları programında, Prof. Eric Jan Zürcher ve Dr. Petra de Bruijn yönetiminde yazdığı tezi ile 2017'de tamamladı. 2018 yılında, Almanya’nın Berlin kentinde yer alan Leibniz Zentrum Moderner Orient'te doktora sonrası araştırması yaptı. Dr. Cengiz lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 2004 yılına kadar serbest gazeteci, çevirmen ve yazar olarak çalıştıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ndeki yüksek lisans öğrenciliğinin ikinci yılında bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. O tarihten beri üniversitenin akademik kadrosunda tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Dr. Cengiz, akademik yayınlarına ek olarak, uluslararası ve ulusal popüler dergilere yazılar yazdı. İngilizce ve Rusça çevirileri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı. 2003'ten 2014'teki kapanışına dek Radikal gazetesinin Pazar eki Radikal İki’de yüzün üzerinde makalesi yayınladı. Dr. Cengiz’in Right to the City Novels in Turkish Literature from the 1960s to the Present adlı kitabı Palgrave tarafından 2021'de yayınlanmıştır. Modern Türk edebiyatı, edebi kent çalışmaları, kültürel materyalizm, bağlamsal anlatıbilim ve eleştirel kent teorisi Dr. Cengiz’in araştırma alanları arasında yer almaktadır.

Öğr. Görevlisi Dr. N. Buket CENGİZ

KHAS 138 İSTANBUL’U OKUMAK: EDEBİYATIN İZLERİNDE KENT

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

TLL 103/104 Türkiye’de Kültür ve Topluma Giriş I/II

Öğr. Görevlisi İpek ERDOĞMUŞ

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
KHAS110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME
Çekirdek Program Direktörlüğü bünyesinde Öğrenme ve Öğretme Ofisi yöneticisi ve öğretim görevlisi. Önceki yıllarda Eğitim Teknolojileri Destek Birimi ile Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi yöneticiliği yaptı. Akademik kariyerine İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başlayan ve Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat ve Kadir Has Üniversitesi, Enformasyon Teknolojileri bölümlerinden yüksek lisans derecelerine sahip olan İli Erdoğmuş, doktora tez çalışmasına İstanbul Üniversitesi, Enformatik Anabilim Dalı’nda ‘eğitsel veri madenciliği’ alanında devam ediyor.

Öğr. Görevlisi İpek ERDOĞMUŞ

KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

Öğr. Görevlisi Dr. Burak Başaranlar

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME
Burak Başaranlar doktora derecesini Binghamton Üniversitesi (State University of New York) Tarih Bölümü’nden 2020 yılında aldı. Doktora tezinde 1923-1950 yılları arasını kapsayan döneme odaklanan Başaranlar, milliyetçi politikaların Doğu Trakya ve İç Doğu Anadolu bölgelerinde devlet inşa süreçlerini nasıl şekillendirdiğini araştırmıştır. Cumhuriyet ve geç dönem Osmanlı İmparatorluğu üzerine yoğunlaşan çalışmalarının yanı sıra, doktora eğitimi süresince Tarihsel Sosyoloji ve Sovyetler Birliği tarihi alanlarında da yan dal yapmıştır. Çalışmaları Türk Tarih Kurumu, Fulbright ve Binghamton Üniversitesi tarafından verilen araştırma burslarıyla desteklenen Başaranlar, 2019 yılında ise Binghamton Üniversitesi’nin vermiş olduğu “Research in Excellence” ödülünü almaya hak kazanmıştır. Araştırmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çeşitli çalıştay ve konferanslarda sunan Başaranlar’ın çalışmaları Middle Eastern Studies ve Nationalities Papers gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Daha önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak dersler vermiş ve Journal of Ottoman and Turkish Studies (JOTSA) dergisinde iki yıl süreyle yardımcı editör olarak görev almıştır. Başaranlar, çalışmalarına madun gruplar, azınlıklara karşı izlenen politikalar ve tek partili rejimlerde devlet-toplum ilişkileri gibi konularda devam etmektedir.

Öğr. Görevlisi Dr. Burak Başaranlar

KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

Öğr. Görevlisi Aslı Suner BAŞAL

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 107 TASARIM

1996’da YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuş, daha sonra yüksek lisans eğitimini ABD’de University of Southern California Mimarlık Fakültesi’nde 1998 senesinde tamamlamıştır.

1998 – 2006 yılları arasında, Los Angeles şehrinde bulunan Dworsky Associates mimarlık ofisinde başlayıp, Cannon Design Los Angeles ofisinde devam eden mesleki çalışmaları süresince Amerika’nın farklı eyaletlerinde yer alan sağlık, adalet, eğitim ve çeşitli kamu yapıları projelerinin konsept, tasarım geliştirme ve detay aşamalarında görev almıştır. 2006 -2009 seneleri arasında Foster+Partners’ın İstanbul ofisinde proje lideri olarak çalışmış, uluslararası ekiplerde, Türkiye, Avrupa ve Çin olmak üzere farklı coğrafyalarda yer alan konut, ofis ve otel yapıları projelerinde çalışmıştır.

2002’de LEED AP, 2009’da da BREEAM Uluslararası Değerlendirici sertifikalarını almıştır. 2010 - 2012 yıllarında ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) Teknik ve Sertifika Komitelerinde danışman olarak görev almış, Ekoyapı dergisine sürdürülebilir mimarlık konularında araştırma ve yorum yazıları ile katkıda bulunmuştur. 2010 yılından itibaren kurucu ortak olarak yer aldığı ‘designcase' mimarlık ofisi bünyesinde araştırma, tasarım, yarışma ve uygulama projeleri ile mesleki pratiğine devam etmektedir.

2015’ten beri Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde  çeşitli stüdyolarda yürütücülüğün yanı sıra, yapı teknolojileri, sürdürülebilirlik, peyzaj ve kentsel tasarım konularını içeren dersler vermektedir. Aynı zamanda yine KHAS Çekirdek Programı’nda ‘Biyomimikri’ adlı seçmeli dersin yürütücülerindendir.

2017’de ‘Kaya & Taş: Malzeme ve Yapmanın Kültürü’ temalı atölyesine katıldığı, Italya & ABD merkezli, disiplinler arası bir oluşum olan  ‘Nature, Art and Habitat Residency’ platformunda, 2020 itibariyle sanal atölyeler ile büyüyen etkileşim alanında, yürütücü ekibin aktif bir üyesi olarak görev almaktadır.

Öğr. Görevlisi Aslı Suner BAŞAL

KHAS 107 TASARIM

Öğr. Görevlisi Ahmet Sertaç ÖZTÜRK

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS107 TASARIM

Atölyemde yaparak tasarlıyorum, tasarlayarak üretiyorum. Üniversitelerde düzenli olarak bu konuya odaklanmış dersler ve çalıştaylar veriyorum. 2006’da hayalbilim’i kurdum. hayalbilim yenilikçi üretim yöntemleri ve malzemeler üzerinden hayaletme-geliştirme (Ha-Ge) konularına odaklanmış bir tasarım, mimarlık ve sanat laboratuvarıdır. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden eski yapılar ve detay aşığı olarak, mezun oldum. Üretim biçimleri ve malzemeye duyduğum ilgiyle 2004 yılında başladığım İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ndeki yüksek lisans eğitimimi endüstriyel tasarım ürününün kişiselleştirilmesi konusu ve dolmuş alan araştırmam ile tamamladım. 2005 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede, dersler vermekte ve proje stüdyosu koordine etmekteyim. Elektro-mekanik heykellerle ve metal dövme konularında atölye çalışmaları yapıyorum. İşlerim, Todaysart 2012 Lahey Amsterdam ve Amber'10, Amber'12 Sanat ve Teknoloji, Mamut Art'2018 gibi ulusal ve uluslararası sanat festivallerinde yer almıştır.

Covid-19 pandemisinin başlangıcında, sağlık çalışanlarını korumak için, öğrencilerimden oluşan küçük bir evde-üretim ağıyla, sadece bir ay gibi kısa bir sürede 7000 adet koruyucu siperlik ürettik ve gönüllülerimizin sponsorluğu ile Türkiye’nin farklı köşesindeki hastanelere, sağlık ocaklarına ücretsiz gönderebildik. Tasarımın ve üretimin iyileştirici gücünü tekrar paylaşabildik.

Öğr. Görevlisi Ahmet Sertaç ÖZTÜRK

KHAS 107 TASARIM

Öğr. Görevlisi Yağmur YILDIRIM

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 107 TASARIM

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları programında tamamladı. Farklı üniversitelerde toplumsal cinsiyet, mimarlık ve tasarım araştırmaları dersleri verdi. Mekân, toplumsal cinsiyet ve mekânsal adalet pratiklerine odaklanan doktora çalışmalarına Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları programında devam etmektedir. Ayrıca bağımsız haber platformları Açık Radyo ve Medyascope TV’de mimarlık ve kent konuları üzerine program yayınları gerçekleştirmektedir.

Öğr. Görevlisi Yağmur YILDIRIM

KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 107 TASARIM

Dr. Öğr. Üyesi Fırat KURT

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Fırat Kurt, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde (2005), yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde tamamladı (2008). Doktora derecesini Columbia Üniversitesi’nde aldıktan sonra (2018), the Polonsky Academy for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences at the Van Leer Jerusalem Institute'de (2019) ve Columbia Üniversitesi Sakip Sabanci Center for Turkish Studies’de (2020) doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. Siyasal antropoloji alanında çalışmalar yapmakta olan Fırat Kurt, neoliberal politikalar, siyasal İslam ve popülist kitle hareketlerinin karşılıklı etkileşim süreçlerini incelemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat KURT

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi Müge Telci Özbek

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Dr. Müge Özbek doktora derecesini 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Modern Türkiye Tarihi alanında aldı. 2018-2019 akademik yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı, 2019-2020 yılında Binghamton Üniversitesi, Tarih Bölümü'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Araştırmaları, geç Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal cinsiyet, kadın emeği ve hareket/hareketsizlik üzerine odaklanan Özbek’in Middle Eastern Studies dahil olmak üzere çeşitli akademik dergi ve derlemelerde İngilizce ve Türkçe yayınları bulunmaktadır. Özbek şu sıralar Güvencesiz Hareketler, Güvencesiz Hayatlar: Geç Osmanlı İstanbul'unda Yoksul ve Çalışan Yalnız Kadınlar (1850-1914) isimli bir kitap projesi üzerine çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Müge Telci Özbek

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Dr. Öğr. Üyesi Nurseli Yeşim SÜNBÜLOĞLU

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu yüksek lisansını Central European University Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programında, doktorasını ise Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Politics of the Rehabilitation of Disabled Veterans: Masculinity, the Body and Militarism in Turkey başlıklı tezi ile tamamladı. Erkeklik, sakatlık, militarizm ve milliyetçilik alanlarındaki çalışmaları akademik dergi ve derlemelerde yayımlandı. Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler (2013, İletişim Yayınları) başlıklı derlemenin editörlüğünü yaptı. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) üyesidir. 2014 yılından beri Türkçe ve İngilizce yayın yapan ve hakemli bir dergi olan Masculinities: A Journal of Culture and Society’nin Yayın Kurulunda yer almaktadır. İsveç Başkonsolosluğu tarafından fonlanan Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı başlıklı projenin koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2018–2021 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet Uzmanı olarak çalışmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Nurseli Yeşim SÜNBÜLOĞLU

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Dr. Öğr. Üyesi Doruk Tatar

ÇEKİRDEK PROGRAM

Dr. Doruk Tatar, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar yüksek lisans, SUNY Buffalo Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde doktorasını yaptı. “On Guard Against Contamination: Espionage, Conspiracism, and Imperial Nostalgia in British and Turkish Literatures” başlıklı doktora tezinde Türkçe ve İngiliz edebiyatlarındaki istihbarat, paranoya ve komploculuk temalarını ele aldı.

Edebiyatın yanı sıra kıta felsefesi, eleştirel teori, psikanaliz, siyaset kuramı ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalar yürüten Dr. Doruk Tatar; İngilizce okuma ve yazma, medeniyetler tarihi, modern Türkiye edebiyatı üzerine dersler verdi. 221B, Birikim, Episode, IstanbuLab ve BÜMED dergilerinde polisiye edebiyat ve film, komplo teorileri, psikanaliz ve popüler kültür üzerine çeşitli yazıları yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Doruk Tatar

Dr. Öğr. Üyesi Didem TÜRKOĞLU

ÇEKİRDEK PROGRAM

Dr. Didem Türkoğlu'nun çalışma alanları siyaset sosyolojisi, toplumsal hareketler, medya ve toplumsal eşitsizlikler üzerine yoğunlaşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Tarih alanlarında çift lisans derecelerini aldıktan sonra yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Atatürk Enstitüsü'nden modern Türkiye tarihi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Sonrasında ABD'nin önde gelen sosyoloji bölümlerinden birine ev sahipliği yapan North Carolina Üniversitesi (UNC)-Chapel Hill'de doktora derecesini “The Political Price of a Public Education: Neoliberalism and the Struggle over Tuition” başlıklı teziyle aldı. UNC' de sosyolojiye giriş, siyaset sosyolojisi ve sosyal teori gibi pek çok lisans dersi verdi. Fulbright doktora ve Avrupa Birliği doktora öğrencisi araştırma bursları gibi çeşitli burslara layık görülen doktora çalışmasının ardından 2019-2021 yılları arasında New York Üniversitesi'nin Abu Dhabi kampüsünde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı. Akademik çalışmaları Mobilization, Current Sociology, Social Media +Society, Sociology Compass ve Journal of Democracy gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Şu anda 34 OECD ülkesinde harç protestolarının yüksek öğretim politikalarına etkisini konu alan kitap projesi üzerine çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Didem TÜRKOĞLU

Öğr. Görevlisi Dr. Çimen ÖZGÜÇ ÖNAL

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Dr. Çimen Özgüç Önal, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde 2006 yılında lisans derecesini ve 2009 yılında yüksek lisans derecesini alarak 2018 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırma konuları arasında fotokimyasal tepkimeler, organik sentez, polimer sentezi ve karakterizasyonları yer almaktadır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. IUPAC World Polymer Congress ve American Chemical Society Meeting olmak üzere uluslararası bilimsel toplantılarda ve Ulusal Kimya Kongresi’nde poster sunumları yapmıştır. 2007-2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programı’nda 2019-2021 yılları arası; 2020-2021 Güz döneminde de MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Programı’nda kısmi zamanlı olarak Genel Kimya ve Genel Kimya Laboratuvarı derslerini vermiştir.

Öğr. Görevlisi Dr. Çimen ÖZGÜÇ ÖNAL

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Öğr. Görevlisi Dr. Yüce AYDOĞAN

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK KHAS124 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT VE KÜLTÜRDE DUYGU
TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II

Yüce Aydoğan doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden “Oktay Rifat Şiirinde Anlam Ekonomisi” başlıklı teziyle 2019’da aldı. Bu tez çalışmasında Oktay Rifat’ın geç dönem şiirine odaklanarak bu şiiri anlam ekonomisi kavramı çerçevesinde ve şiirsel anlam ile siyasal egemenlik ilişkisi bağlamında okudu. Yüksek lisansını aynı bölümde, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Çalışma alanı modern şiir ve kurmaca tecrübesidir. Özel olarak, edebi anlam üretimi, okuma stratejileri, kurmaca yazıda beden ve protez temsilleri, edebiyatta arşiv ve teknoloji sorusu, fenomenoloji ve Heidegger poetikası üzerinde çalıştığı meselelerdir.

Öğr. Görevlisi Dr. Yüce AYDOĞAN

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK KHAS124 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT VE KÜLTÜRDE DUYGU

TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II

Öğr. Gör. Dr. Anna VAKALI

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Dr. Anna Vakali, Selanik Aristoteles Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans derecesini aldı. Tanzimat dönemi Osmanlı mahkemelerinde yargılanan Balkan proto-milliyetçilerini incelediği doktora teziyle 2017 yılında Basel Üniversitesi (İsviçre) Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nden mezun oldu. Doktora sonrası araştırmacı olarak Avusturya Bilimler Akademisi’nde ve Atina Üniversitesi’nde (National and Kapodistrian University) çalıştı. Araştırma alanları, 19. yüzyıl Osmanlı Balkanları’nın toplumsal-hukuki tarihi, Balkanlar’daki gayri Müslimler ve Yunan milliyetçiliğidir.

Öğr. Gör. Dr. Anna VAKALI

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Dr. Öğr. Üyesi Yener Koç

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II
Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.

Dr. Öğr. Üyesi Yener Koç

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

HIST 101/102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Öğr. Görevlisi Dr. Mahmut Kudeyt

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 1120 MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEK

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden almıştır. 2010-2011 yılları arasında yüksek lisans tez araştırması için Aarhus Üniversitesi (Danimarka) Matematik Bölümü’nde bulunmuştur. Işık Üniversitesi Matematik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak, ardından 2018-2019 arasında bir yıl süreyle yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Tübitak desteği ile Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde doktora sonrası araştırma projesinde yer almıştır. Ardından, Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Bölümü’ndeki araştırmalarına doktora sonrası araştırmacı olarak devam etmektedir. Araştırma alanları Lie grupları üzerindeki kontrol sistemler, klasik geometrik mekanik ve dual Lyapunov kararlılıktır.

Öğr. Görevlisi Dr. Mahmut Kudeyt

KHAS 1120 MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEK

Öğr. Görevlisi Aslı SUNER BAŞAL

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 170 BİYOMİMİKRİ

1996’da YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuş, daha sonra yüksek lisans eğitimini ABD’de University of Southern California Mimarlık Fakültesi’nde 1998 senesinde tamamlamıştır.

1998 – 2006 yılları arasında, Los Angeles şehrinde bulunan Dworsky Associates mimarlık ofisinde başlayıp, Cannon Design Los Angeles ofisinde devam eden mesleki çalışmaları süresince Amerika’nın farklı eyaletlerinde yer alan sağlık, adalet, eğitim ve çeşitli kamu yapıları projelerinin konsept, tasarım geliştirme ve detay aşamalarında görev almıştır. 2006 -2009 seneleri arasında Foster+Partners’ın İstanbul ofisinde proje lideri olarak çalışmış, uluslararası ekiplerde, Türkiye, Avrupa ve Çin olmak üzere farklı coğrafyalarda yer alan konut, ofis ve otel yapıları projelerinde çalışmıştır.

2002’de LEED AP, 2009’da da BREEAM Uluslararası Değerlendirici sertifikalarını almıştır. 2010 - 2012 yıllarında ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) Teknik ve Sertifika Komitelerinde danışman olarak görev almış, Ekoyapı dergisine sürdürülebilir mimarlık konularında araştırma ve yorum yazıları ile katkıda bulunmuştur. 2010 yılından itibaren kurucu ortak olarak yer aldığı ‘designcase' mimarlık ofisi bünyesinde araştırma, tasarım, yarışma ve uygulama projeleri ile mesleki pratiğine devam etmektedir.

2015’ten beri Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde  çeşitli stüdyolarda yürütücülüğün yanı sıra, yapı teknolojileri, sürdürülebilirlik, peyzaj ve kentsel tasarım konularını içeren dersler vermektedir. Aynı zamanda yine KHAS Çekirdek Programı’nda ‘Biyomimikri’ adlı seçmeli dersin yürütücülerindendir.

2017’de ‘Kaya & Taş: Malzeme ve Yapmanın Kültürü’ temalı atölyesine katıldığı, Italya & ABD merkezli, disiplinler arası bir oluşum olan  ‘Nature, Art and Habitat Residency’ platformunda, 2020 itibariyle sanal atölyeler ile büyüyen etkileşim alanında, yürütücü ekibin aktif bir üyesi olarak görev almaktadır.

Öğr. Görevlisi Aslı SUNER BAŞAL

KHAS 170 BİYOMİMİKRİ

Dr. Öğr. Görevlisi Güldeniz KIBRIS ATABAY

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
KHAS103 İNSANLIK TARİHİ
HST101/102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Modern Tarih bölümünden almıştır. Henüz bitirmiş olduğu Soğuk Savaş Türkiye’sinde milliyetçi siyasi mitler hakkındaki doktora tezini ise Leiden Üniversitesi Tarih ve Türkiye Çalışmaları bölümünde hazırlamıştır. Kadir Has Üniversitesi’ne katılmada önce Koç, Sabancı ve Leiden Üniversitelerinde çalışmış ve milliyetçilik teorileri, siyasi ideolojiler, Avrupa tarihi, Türkiye siyasal hayatı, siyasal kültür, göç, modern Türkiye tarihi ve medeniyetler tarihi konularında dersler vermiştir. Araştırmaları; Türkiye ve Güney Avrupa’da ulus inşa süreçleri, siyasal kültür, yer tarihi ve politikaları, milliyetçilik ve uluslararası ilişkiler, iletişim çalışmalarına tarihsel yaklaşımlar, gündelik hayatın tarihi ve hukuk çalışmalarına tarihsel yaklaşımlar alanlarını kapsamaktadır.

Dr. Öğr. Görevlisi Güldeniz KIBRIS ATABAY

KHAS103 İNSANLIK TARİHİ

HST101/102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Dr. Öğr. Üyesi Nuray SÖĞÜNMEZ ERDOĞAN

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Dr. Nuray Söğünmez Erdoğan, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde, doktora eğitimini Kadir Has Üniversitesi Biyoinformatik ve Genetik bölümünde tamamladı. 2016-2020 yılları arasında Tübitak BİDEB 2211/C Yurtiçi Öncelikli Alanlar Doktora bursiyeri idi. Doktora sonrası araştırmacı olarak Kadir Has üniversitesinde karmaşık biyolojik sistemlerin ters evrişimi üzerinde çalıştı. Medikal ve sağlık alanında ulusal ve uluslararası birçok rol alan Söğünmez Erdoğan’ın çocuk ve erişkin omurga hastalıkları ve tedavi yöntemleri ve reseptörlerin hesaplamalı biyolojisi alanlarındaki çalışmaları birçok uluslararası dergide yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Nuray SÖĞÜNMEZ ERDOĞAN

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Başak Deniz ÖZDOĞAN

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II
Başak Deniz Özdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitisü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. Akademik ilgi alanlarını modern Osmanlı ve Türkçe kurmaca, toplumsal cinsiyet çalışmaları, biyografi çalışmaları, hafıza çalışmaları ile edebiyatın mekân ve coğrafyayla kurduğu ilişki oluşturmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Fatma Aliye Hanım üzerine olan doktora tezini yazmaktadır.

Öğr. Görevlisi Başak Deniz ÖZDOĞAN

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II

Öğr. Görevlisi Bilge ULUSMAN

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II
KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamasının ardından Modern Edebiyat alanında eğitimine devam ederek toplumsal cinsiyetin, söylem ve anlatım stratejileri üzerinden Türkçe edebi metinlerdeki tezahürlerine odaklandı. “Bay Muannit Sahtegi'nin Notları’nda Türün İşlevleri: Eril Tahakküm ve Söylemin Aracı Olarak Günlük Türü” başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini aldı. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi erotik yazınında heteronormalleşme, eril fantezinin inşası ve pro-natalizm üzerine çalıştı. Maltepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü’nün koordinatörlüğünü yürüttü. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde Doktora tezi çalışmalarına; alternatif edebiyat tarihlerinin imkanları, kanon dışı kalmış metinler, kadın yazını ve jino-eleştiri üzerine araştırma ve yayınlar yapmaya devam ediyor.

Öğr. Görevlisi Bilge ULUSMAN

TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II

KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

Öğr. Görevlisi Selver Sezen KUTUP/h3>

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ
TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II
KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlayan Selver Sezen Kutup, aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden "Sevim Burak'ta Metinsel Ağ: Ford Mach I'in İnsan Dışı Varlıkları" başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölümde doktora çalışmalarını sürdürmekte. FMV Işık Üniversitesi'nde Türkçe dersleri verdi. 2017-2020 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Karşılaşmalar'ın organizasyon komitesi üyesi. 2016'dan bu yana Altyazı Sinema Dergisi'nde redaksiyon yapıyor. Monograf dergisinin yayın kurulunda yer alıyor. Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) üyesi olarak, gönüllü bir ekiple, ilkokuldan liseye çeşitli düzeylerdeki öğrencilere hayvan hakları anlatıyor. Eleştirel hayvan çalışmaları, insan sonrası kuramlar, affect teorisi, edebiyat-etik ilişkisi ile ilgileniyor.

Öğr. Görevlisi Selver Sezen KUTUP

TLL101/102 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I-II

KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

Öğr. Görevlisi Burak Servili

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME
KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 1120 MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra eğitimine devam ederek, aynı üniversitenin Maya Genetiği laboratuvarında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Ardından çalışmalarına devam etmek için Kadir Has Üniversitesi Biyoinformatik ve Genetik bölümünde doktora programına katılmıştır. Moleküler dinamik simülasyonları ve ilaç tasarımı üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca üç boyutlu modelleme ve animasyon çalışmalarıyla, karmaşık bilimsel konuları daha anlaşılabilir kılmak adına görsel çizimler yapmaktadır. Kasım 2020’den itibaren Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program’da Misafir Akademisyen olarak göreve başlamıştır.

Öğr. Görevlisi Burak Servili

KHAS109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 1120 MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEK

Öğr. Görevlisi Deniz Halman TOMAKA

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 107 Tasarım

Deniz Halman Tomaka İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü lisans programından mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde İstanbul’daki yerel belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hazırlanan resmi tanıtım filmlerinin göstergebilim analizini yapmıştır. Eğitimine Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora programında devam etmektedir. Araştırma alanlarını kentleşme ve kentsel dönüşüm oluşturur. Deniz, Çekirdek Program’da bulunan KHAS 103, KHAS 105 ve KHAS 116 derslerinde asistan olarak görev almaktadır ve KHAS 120 dersinde misafir akademisyen olarak çalışmaktadır.

Öğr. Görevlisi Deniz Halman TOMAKA

KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 107 Tasarım

Öğr. Görevlisi Tayyip TOPUZ

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME
KHAS110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

Tayyip Topuz, Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden üçüncülük derecesi ile mezun oldu. "Geo-Social Case Analysis" başlıklı bitirme tezi Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden en iyi ikinci proje seçildi. Lisans derecesini bitirdikten sonra yine Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimine makine öğrenimi alanında yürüttüğü çalışması ile devam etmektedir.

Öğr. Görevlisi Tayyip TOPUZ

KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

KHAS 110 TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

Öğr. Görevlisi Burak Kaynar

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME
Burak Kaynar, lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programında tamamladı. Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri programında doktor adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlgilendiği başlıca araştırma alanları bilim, teknoloji ve toplum, teknoloji tarihi, bakım ve onarım çalışmalarıdır. Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Programda KHAS 109 Hesaplamalı Düşünme dersinde görev almaktadır.

Öğr. Görevlisi Burak Kaynar

KHAS 109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

Öğr. Görevlisi Önder Eren Akgül

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
HST101 / 102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II
Önder Eren Akgül, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Orta Doğu tarihçisi. Doktorasını Georgetwon Üniversitesi Tarih Bölümünde “Geç Osmanlı Batı Anadolu’sunda Ekoloji, Sermayenin Birikimi, ve Mülksüzleştirme” başlıklı tezi ile tamamladı. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Tarih bölümünden aldı. Georgetown’da Orta Doğu tarihi, çevre tarihi, ve küresel tarih dersleri verdi. Düzenli olarak Ottoman History Podcast’e katkı sunuyor. Toplumsal Tarih dergisinin 2019 Aralık sayısı için “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çevre, İklim ve İnsanlar’’ başlıklı özel dosyanın editörlüğünü yaptı. Araştırma alanları Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Akdeniz Dünyası’nda kapitalizm, çevre, ve emek üzerinedir.

Öğr. Görevlisi Önder Eren Akgül

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

HIST 101/102 MODERN TÜRKİYE TARİHİ I-II

Öğr. Görevlisi Dr. Ayşegül POMAKOĞLU

ÇEKİRDEK PROGRAM
TLL 101 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA

Dr. Ayşegül Pomakoğlu, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinden lisans derecelerini aldı. Yüksek lisansını ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde Eski Türk Edebiyatı alanında tamamladı (2013 ve 2020). Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Galata Üniversitesi’nde yarı zamanlı dersler veren Dr. Pomakoğlu’nun başlıca çalışma alanları tarih-yazımsal kurmaca, Osmanlı nesri ve tür-üslup incelemeleridir. Ayrıca 2013 yılından beri çeşitli yayınevlerinde çevirmen olarak yayıncılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğr. Görevlisi Dr. Ayşegül POMAKOĞLU

TLL 101 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA

Öğr. Görevlisi Şenay ÇINAR

ÇEKİRDEK PROGRAM
TLL 101 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA

Şenay Çınar, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde “Edebiyatta Yeni Bir Tür: Bloglar” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli dergilerin ve kitapların editörlüğünü yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Türkçe edebiyatta sansür konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Akademik ilgi alanlarını edebiyat ve sansür ilişkisi, edebiyat- arşiv tartışmaları ve modern Türkçe edebiyatta kanon dışı kurmaca metinler oluşturmaktadır.

Öğr. Görevlisi Şenay ÇINAR

TLL 101 TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA

Öğr. Görevlisi Dr. Maya Mandalinci

ÇEKİRDEK PROGRAM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Dr. Maya Mandalinci

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Dr. Seniye TİLEV

CORE PROGRAM

Dr. Seniye Tilev lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Doktorasını yine Boğaziçi Üniversitesi’ne “Moral Autonomy and Moral Health in Kant” başlıklı teziyle Prof. Kenneth Westphal’in danışmanlığında tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitende Kant’ın din felsefesi üzerine ders vermektedir. Başlıca uzmanlık alanı Kant’ın etik, estetik ve din felsefesidir. Türkiye Kant Topluluğu’nun kurucu üyelerinden olup, topluluğun yönetim kurulunda yer almaktadır. Aynı zamanda Kant Çalışmaları dergisinin editörler kurulundadır. SWIP-TR (Society for Women in Philosophy) ve NAKS (North American Kant Society) üyesidir.

Öğr. Görevlisi Dr. Seniye TİLEV

Fakültelerden Ders Veren Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Ayşe Elif COŞKUN

ENDÜSTRİYEL TASARIM
KHAS 107 TASARIM

Lisans derecesini (BA) 1997 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden aldı. 1998 yılında Milano Domus Academy’de Marco Susani ve Emilio Genovesi ile Strategic Design-Corporate Visions başlıklı projesiyle Master in Design (MD) programını tamamladı. Doktora derecesini 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilimdalı’ndan aldı. 2013-2015 yılları arasında Kapalıçarşı kuyumculuğunun inovasyon potansiyelini ölçmek üzere yürüttüğü “Yaratıcı Ekonomi Kaynağı Olarak Somut Olmayan Kültür Varlığı Kapsamında Zanaat-Tasarım- İnovasyon İlişkileri: Kapalıçarşı’nın 'Yasayan İnsan Hazineleri’” başlıklı, TÜBİTAK destekli araştırma projesi kapsamında son nesil kuyumcu zanaatkârların üretim envanterini oluşturdu. Proje üzerine kurguladığı “Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde” Sergisin eş-küratörlüğünü yürüttü. 2009 yılından beri Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır, 2018 yılı başından bu yana Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Ayşe Elif COŞKUN

ENDÜSTRİYEL TASARIM

KHAS 107 TASARIM

Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROĞLU

BİYOİNFORMATİK VE GENETİK
KHAS101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Teorik fizik alanında doktorasını en yüksek onur ile 2016 yılında Humboldt Üniversitesi Berlin, Almanya’dan almayı hak ettikten sonra, Imperial College Londra (Ingiltere) ve Northwestern Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) bünyelerinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış olan Deniz Eroğlu, 2019 yılının ocak ayında Kadir Has Üniversitesi, Bioinformatik ve Genetik bölümüne katılmıştır. Karmaşık sistemler, ağ kuramı ve veri bilimi alanında araştırmalarını sürdüren Dr. Eroğlu’nun projeleri TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Bilimsel ve Teknoloji Araştırmaları Destekleme programları ile fonlanmıştır. Araştırmalarını yürütücülüğünü yaptığı ‘Network-Oriented Dynamics and Data Science’ disiplinler arası araştırma grubu ile sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROĞLU

BİYOİNFORMATİK VE GENETİK

KHAS101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Öğr. Görevlisi Ali DUR

MİMARLIK
KHAS107 TASARIM
Mimar, tasarımcı ve araştırmacı Ali Dur, çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. 2008 yılında İTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine The Cooper Union'da mimarlık yüksek lisansı ile devam etmiştir. Ali, 2008 yılı Archiprix Türkiye birincilik ödülü sahibidir. McKenzie Wark (Gamer Theory, Hacker Manifesto) ve Paul Miller (Dj Spooky) ile gerçekleştirdiği projesi New New Babylon (2011), CAA Konferansı, New Museum (New York) un düzenlediği The Festival of Ideas for The New City ve özel bir gösterim/panel etkinliği ile Cabinet Brooklyn'de sergilenmiştir. Farklı şehir ve okullarda 9 senedir tasarım dersleri veren Ali, şuan Kadir Has Üniversitesi’nde tam-zamanlı öğretim görevliliği yapmaktadır. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimari Tasarım programında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğr. Görevlisi Ali DUR

MİMARLIK

KHAS107 TASARIM

Misafir Öğr. Görevlisi Dr. Arif Selçuk ÖĞRENCİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
KHAS107 TASARIM
KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK
Arif Selçuk Öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde aldı; 1999 yılından beri Kadir Has Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir. 2001-2015 arasında kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi’nin yöneticiliğini yapmıştır. Elektronik, hesaplamalı zeka ve nesnelerin interneti konularında dersler vermektedir. Hesaplamalı zeka, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi ve etkin öğrenme yöntemleri konusunda araştırmalar yürütmektedir. 2000 yılından beri birinci sınıf öğrencilerine Mühendislik Rehberliği ve Etik dersini vermektedir. Bu derste problem çözmeye dayalı yaklaşımlarla, harmanlanmış bir öğretim yöntemi sürekli olarak gelişerek uygulanmaktadır.

Öğr. Görevlisi Dr. Arif Selçuk ÖĞRENCİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KHAS107 TASARIM

KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK

Emeritus Prof. Dr. Mehmet Önder PEKCAN

BİYOİNFORMATİK VE GENETİK
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR
Ankara Üniversitesi’nden, 1967 yılında Fizik alanında ,yüksek mühendislik derecesini alan Önder Pekcan, 1966-1968 yıllarında AEK, Nükleer Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Sırası ile 1971 yılında Chicago Üniversitesi, 1974 yılında Wyoming Üniversitesi Fizik Bölümlerinden master ve doktora derecelerini aldı. Dr.Pekcan,1974 Eylül’ünde Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya başladı, Aynı Üniversitesitede 1979 yılında doçent olan Pekcan, 1980-1981 yıllarında Polonya, Gdansk Teknik Üniversitesi’nde; 1981-1983 ve 1985-1988 yılları ile 1989 ve 1994 yazlarında Toronto Üniversitesi’nde (Kanada), çalışmalarda bulundu. 1988-2005 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde profesör olarak çalışan Pekcan, 1997-2003 yıllarında bu Üniversitede, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Daha sonra 2005 yılında Işık Üniversitesine geçen Pekcan burda Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 2008 yılında Kadir Has Üniversitesinde göreve başlayan pekcan, 2013 yılına dek bu Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yapmıştır. Kendisi halen bu Üniversitesinde çalışmaktadır. 1981 yılı Minna James Heineman Stiftung Ödülü ve 1998 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi olan Pekcan, Ocak 1995 te Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine secilmiş, olup Haziran 2002-Mart 2003 tarihlerinde TÜBA Konsey üyesi ve 2003-2005 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Daha sonra Bilim Akademisi kurucu üyesi olan Pekcan, halen bu kuruluşun Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Emeritus Prof. Dr. Mehmet Önder PEKCAN

BİYOİNFORMATİK VE GENETİK

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Prof. Dr. Dimitrios TRIANTAPHYLLOU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
Dimitrios Triantaphyllou, Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Araştırmaları Merkezi (CIES) direktörüdür. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Siyaset Bilimi ve Tarih lisans derecesine ve Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'ndan Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Daha önce Atina, Paris, Londra ve Rodos'ta çeşitli araştırma, akademik ve politika kurumlarında çeşitli yetkilerde görev yapmıştır. Avrupa çapında çeşitli sivil toplum girişimlerinin üyesidir. Uygulamalı ve araştırma alanları arasında Avrupa Güvenliği; AB dış ve çevre politikaları; Yunan-Türk İlişkileri; vatandaşlık çalışmaları; gençlerin güçlendirilmesi; ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Prof. Dr. Dimitrios TRIANTAPHYLLOU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Prof. Dr. Feza KERESTECİOĞLU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK
Feza Kerestecioğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden, sırasıyla 1983 ve 1985 yıllarında aldı. Doktora çalışmalarını ise University of Manchester Institute of Science and Technology’deki Control Systems Centre’da tamamladı. 1992–2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendislği Bölümünde öğretim üyesiydi. 2002 yılından itibaren Kadir Has Üniversitesi’nde, önceleri Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2012 yılından bu yana da Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi olarak çeşitli görevler üstlendi. Araştırma ve ilgi alanları arasında, denetim sistemleri, arıza sezimi ve tanılaması, girdi ve deney tasarımı, ardışıl karar kuramı, robot sürüleri, kapalı mekan konum belirleme ve İngilizce’nin eğitim dili olarak kullanımı sayılabilir.

Prof. Dr. Feza KERESTECİOĞLU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK

Prof Dr. Ahmet Nihat BERKER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Lisans Fizik ve Lisans Kimya (MIT, 1971), Y. Lisans (U. Illinois, 1972), Doktora (U. Illinois, 1977), Post-doc (Harvard U., 1977-79). MIT Öğretim Üyesi (1979-04), MIT Profesör (1988-04), MIT Emeritus Profesör (2004-devam ediyor). Sabancı Ü. Rektörü (2009-16). Lisansüstü, lisans ve lise öğrencileriyle faz geçişleri ve renormalizasyon grubu araştırmaları. Fizik, matematik, edebiyat, sosyal bilim, Anadolu kentleri dinamo dersleri verir.

Prof Dr. Ahmet Nihat BERKER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Prof. Dr. Meryem Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

1963 yılında Trabzon'da doğan Prof. Dr. M. Sondan Durukanoğlu Feyiz, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Wisconsin Üniversitesi Fizik Bölümü'nde (1992); Doktorasını Kansas Eyalet Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı (1999). 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent doktor olarak çalışmalarını sürdüren Feyiz; 2006 yılında aynı üniversitede doçent oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalıştığı süre zarfında Feyiz, Senato Akreditasyon Komitesi Üyesi (2002-2006); Kansas Eyalet Üniversitesi'nde Misafir Bilim Adamı (Yaz 2002); İstanbul Teknik Üniversitesi Bülteni Baş Editör Yardımcısı (2002-2007); Ziyaret Doç. Massachusetts Institute of Technology'de Fizik Profesörü (MIT) (2007-2009); Feza Gürsey Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı (2007-2009) gibi birçok pozisyonda bulundu. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi'nde profesör olarak Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Bireysel ve Akademik Destek ve Yaz Okullarından sorumlu Rektör Yardımcısı; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2014-2016); Kalite Güvence ve Strateji Kurul Başkanı (2015-2018) olarak görev yaptı. 2018'den beri Kadir Has Üniversitesi Rektörüdür.

1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı öğrenim bursu ile Fizik alanında tek kadın bursiyer olan (1991-1995) Prof. Sondan Durukanoğlu Feyiz ayrıca TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı – BİDEP Bursu ve TÜBA Ders Kitabı Çeviri Ödülü (2010) sahibidir. Prof. Durukanoğlu Feyiz, Prestijli Bilimsel Fizik Dergileri için Hakemlik, TÜBİTAK Araştırma Projeleri için Panelist ve Hakemlik yapmaya halen devam ediyor.

Ana araştırma odağı, Metal Nanotellerin ve Nanotüplerin Mekanik, Termodinamik, Elektronik ve Yapısal Özellikleri'nde yer alan Feyiz; Metal Yüzeylerde Nano Ölçekli Büyümenin Özellikleri; Metal Yüzeylerin Yapısal ve Titreşim Özellikleri ve; Metal Yüzey - Moleküler Etkileşimler, en son yayınlanan “Cu-Ni çekirdek kabuklu nanopartiküllerin büyüme ve şekil stabilitesi: atomistik bir bakış açısı” (E. İlker, M. Madran, M. Konuk ve S. Durukanoğlu, Chem. Commun. 54, 13583 - 13586, 2018). Prof. Sondan Durukanoğlu Feyiz'in yirmi iki yayını vardır.

Prof. Dr. Meryem Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Doç. Dr. Defne KARAOSMANOĞLU

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
Lisans derecesini ODTÜ Sosyoloji’den, yüksek lisans derecesini İletişim ve Kültürel Çalışmalar alanında Georgetown Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise İletişim Çalışmaları alanında McGill Üniversitesi’nden aldı. İletişim Fakültesi’nde ulus markalaşması, kamu diplomasisi ve metodoloji üzerine dersler vermektedir. Araştırma alanları, kültürel çalışmalar, yemek çalışmaları, popüler kültür, kamu diplomasisi, söylem ve gündelik hayat çalışmalarıdır. International Journal of Cultural Studies, Food, Culture and Society, Space and Culture, Journal of Intercultural Studies, International Journal of Communication ve Journal of Ethnic Foods gibi akademik dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Defne KARAOSMANOĞLU

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Doç. Dr. Levent SOYSAL

YENİ MEDYA
KHAS 182 KULA HALKASINDAN KRİPTO PARAYA PARANIN HİKAYESİ
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
Doç. Dr. Levent Soysal (Kimya Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Antropolog) doktorasını 1999 yılında Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. 2003 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi’nde çeşitli kademlerde idari sorumluluklar aldı. Halen İletişim Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Kadir Has’taki katılamadan önce ve sonrasında New York Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi, Bremen Üniversitesi ve Tokyo Hitotsubashi Üniversitesinde çalıştı, dersler verdi. Küreselleşme, Kent, Göç, Gösteri, Gençlik, Yemek konularında araştırmalar yürüten, dersler veren Soysal, Deniz Göktürk ve İpek Türeli ile birlikte İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa adlı kitabı yayına hazırlamıştır (Metis, 2011).

Doç. Dr. Levent SOYSAL

YENİ MEDYA

KHAS 182 KULA HALKASINDAN KRİPTO PARAYA PARANIN HİKAYESİ

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi Emre Ozan POLAT

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR
Emre Ozan Polat, Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde Doktor Ogretim Uyesi olarak görev yapmaktadır. Kuantum malzemelerin optoelektronik uygulamaları üzerinde çalışmaktadır. Doktora araştırması (Bilkent Üniversitesi, Fizik Bolumu), görünür bölgede çalışan grafen tabanlı optoelektronik cihazların geliştirilmesini bildirmektedir. Grafenin gelişmiş optoelektronik özelliklerini yenilikçi cihaz şemaları içinde birleştirerek optik modülatörler, esnek akıllı pencereler ve ultra ince kağıt ekranlar geliştirdi. Aldığı prestijli Marie Curie ve Avrupa Birligi bursları ile öncelikle Glasgow Üniversitesi'ne (Birleşik Krallık) daha sonra ICFO'ya (Fotonik Bilimler Enstitüsü, İspanya) katılarak şeffaf ve giyilebilir saglik teknolojileri uretti. Birçok önemli dergide 30’dan fazla yüksek etkili makalenin yazari olup, kitap bölümleri, patent başvuruları ve projeler yazdı. Avrupa Malzeme Araştırmaları Derneği (E-MRS) “Genç Bilim Adamı Ödülü (2014)”, IEEE Prime'ın “Gümüş Yaprak Ödülü (2015)” ve İspanyol Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın “Yılın Genç Yenilikçisi (2017)” ödülünü aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Ozan POLAT

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Dr. Öğr. Üyesi Berkay AYHAN

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
KHAS 180 EKONOMİ OKURYAZARLIĞI
Berkay Ayhan Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ekonomi lisans derecesini Gazi Üniversitesi’nden, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden ve siyaset bilimi doktora derecesini McMaster Üniversitesi’nden 2017 yılında almıştır. Berkay doktora tezi ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 2019 yılı Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’nü kazanmıştır. Araştırma alanları siyasal iktisat, kamu yönetimi ve kamu politikasıdır. International Review of Administrative Sciences, Turkish Studies, ve Amme Idaresi Dergisi gibi dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Berkay AYHAN

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

KHAS 180 EKONOMİ OKURYAZARLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EŞSİZ

BİYOİNFORMATİK VE GENETİK
KHAS109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME
KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK
Şebnem Eşsiz, Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine katılmadan önce Amerika’da Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarında biyosavunma üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Bunun öncesinde yine silikon vadisinde UCSF’de Biyomühendislik ve Terapi Bilimleri’nde hesaplamalı yapısal biyoloji üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. Lisans derecesini Koç Üniversitesi Kimya Bölümü'nde tamamladıktan sonra, doktora derecesini University of Pittsburgh'da Hesaplamalı Biyofizik alanında aldı. Başlıca araştırma alanları, hesaplamalı yapısal biyoloji ve Alzheimers ve Parkinson gibi nörodejenaratif hastalıkların moleküler mekanizmaları, proteinlerin geliştirilmiş moleküler dinamik simülasyonları, ve iyon kanalı ve membran proteinleri olarak özetlenebilir.

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EŞSİZ

BİYOİNFORMATİK VE GENETİK

KHAS109 HESAPLAMALI DÜŞÜNME

KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK

Dr. Öğr. Üyesi Aylin SUNAM AUDRY

YENİ MEDYA
KHAS 107 TASARIM

Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. 2017 yılında Paris 1 Pantheon Sorbonne Üniversitesi Siyaset Çalışmaları bölümünden ve Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları bölümünden doktora derecelerini aldı. 2018 yılında Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde çalışmaya başladı. Yüksek lisans düzeyinde siber kültür ve dijital kimlikler, medya ve iletişim kuramları üzerine dersler veriyor, lisans düzeyinde ise sosyal medya, medya teknolojileri tarihi, dijital araştırma stüdyosu derslerini veriyor. Medya dolayımı ile kurulan ilişkiler, dijital kimlikler, çevrimiçi etkileşim ve toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine araştırmalar yapıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Aylin SUNAM AUDRY

YENİ MEDYA

KHAS 107 TASARIM

Öğr. Görevlisi Aytek ALKAYA

MİMARLIK
KHAS 107 TASARIM

2013 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans programını tamamlayan Aytek Alkaya, 2015 yılında University of Brightonda mimarlık, kent ve kültürel coğrafya kesişimindeki Mimari ve Kentsel Çalışmalar yüksek lisans programınını bitirmiştir. Yüksek lisans tezi, güvenlikli sitelerin çevresinde şekillenmiş kamusal alanlarda yürüme deneyimleri ile ilgilidir. Doktora çalışmalarına kentsel mobilite ve otoyol mekanlarında yürüme deneyimi üzerine devam etmektedir. 2015 yılından bu yana farklı kurumlarda, Mimarlık ve Şehir-Bölge Planlama bölümlerinde çeşitli dersler yürütmüştür.

Kent mekanizmaları, sokak tasarımı, mekan politikalarının kamusal alana etkisi, mekan deneyimi, mobilite, temsil ve niteliksel analiz yöntemleri, önemsediği konulardır. Tasarım derslerine, bu konuların öğrencilerle tartışılabileceği araştırma ortamları olarak da yaklaşmaktadır.

Öğr. Görevlisi Aytek ALKAYA

MİMARLIK

KHAS 107 TASARIM

Öğr. Görevlisi Aytek ALKAYA

MİMARLIK
KHAS 107 TASARIM

2013 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans programını tamamlayan Aytek Alkaya, 2015 yılında University of Brightonda mimarlık, kent ve kültürel coğrafya kesişimindeki Mimari ve Kentsel Çalışmalar yüksek lisans programınını bitirmiştir. Yüksek lisans tezi, güvenlikli sitelerin çevresinde şekillenmiş kamusal alanlarda yürüme deneyimleri ile ilgilidir. Doktora çalışmalarına kentsel mobilite ve otoyol mekanlarında yürüme deneyimi üzerine devam etmektedir. 2015 yılından bu yana farklı kurumlarda, Mimarlık ve Şehir-Bölge Planlama bölümlerinde çeşitli dersler yürütmüştür.

Kent mekanizmaları, sokak tasarımı, mekan politikalarının kamusal alana etkisi, mekan deneyimi, mobilite, temsil ve niteliksel analiz yöntemleri, önemsediği konulardır. Tasarım derslerine, bu konuların öğrencilerle tartışılabileceği araştırma ortamları olarak da yaklaşmaktadır.

Öğr. Görevlisi Aytek ALKAYA

MİMARLIK

KHAS 107 TASARIM

Öğr. Görevlisi Tania FELDZER

MİMARLIK
KHAS 107 TASARIM
Paris Descartes Mimarlık Üniversitesi’nden Mimarlık ve Paris Sorbonne Üniversitesi’nden Şehir Planlama yüksek lisans diplomalarına sahip olan Tania Feldzer, ekolojik mimarlık ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışmaktadır. Şili Elemental (Do tank, 2008 Bienali Platinium ödülü, Pritkzer Price 2016), L35 (Madrid Stadyumu kazananı) ve GMAA (Cenevre Yüksek Enerji Performansı patenti sahibi) gibi ofislerde deneyim kazanmıştır. 2011’de KAO kolektif mimarlık ofisini kurmuştur ve 2013’ten beri İstanbul’da bulunan Feldzer, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde dersler vermiştir.

Öğr. Görevlisi Tania FELDZER

MİMARLIK

KHAS 107 TASARIM

Araştırma Görevlisi Emel KÖKREK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR
Lisans derecesini 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Lisansüstü çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü (DETAE), Torino Üniversitesi ve Joseph Fourier Üniversitesi’nde devam edip 2015 yılında Erasmus Mundus Sağlık Bilişimi programından Yüksek Lisans derecesini kazanmıştır. 2015-2016 Bahar döneminde Medipol Üniversitesi Genom ve Proteom Laboratuvarlarında araştırmacı, 2018-2019 senesi PHI Tech şirketinde Biyoinformatik Uzmanı olarak çalışmıştır. Doktora eğitimine Gebze Teknik Üniversitesi Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi programında devam etmektedir. Çalışma alanları omik veri analizleri, ağ analizleri (gen-gen, protein-gen, domain-domain), hücresel modellemeler (kinetik, metabolik), transkripsiyonel regülasyon gibi konuları kapsamaktadır.

Araştırma Görevlisi Emel KÖKREK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Araştırma Görevlisi Güler AKDUMAN

ENDÜSTRİYEL TASARIM
KHAS 107 TASARIM
Güler Akduman, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden 2016, Kadir Has Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans Programı’ndan 2020 yılında mezun oldu. 2 yıl süreyle Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim asistanı olarak çalıştı. Kent mobilyaları alanında tasarım yarışmalarında derece alan Akduman, etkileşim tasarımı ve davranış değişikliği için tasarım alanlarına odaklanan çalışmaları ile Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) ve DRS Learn X Design Conference gibi uluslararası konferanslarda yer aldı. Oyunlaştırma yaklaşımı ile kamusal alanlar için etkileşim tasarımını konu alan doktora çalışmasına devam etmekte ve Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Görevlisi Güler AKDUMAN

ENDÜSTRİYEL TASARIM

KHAS 107 TASARIM

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Öğr. Görevlisi Turgay BAYINDIR

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
KHAS101 KÖKENLER VE SONUÇLAR
KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK
Turgay Bayındır, Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans (2000) ve yüksek lisans (2003) derecelerini aldıktan sonra, Purdue Üniversitesi’nde Edebiyat Çalışmaları alanında doktora yapmak üzere 2003 yılında ABD’ye gitti. 2003-2008 yılları arasında Purdue Üniversitesi’nin dünyaca ünlü akademik yazı programında İngilizce kompozisyon dersleri verdi. Purdue’da ayrıca 2008-2011 yılları arasında Kadın Çalışmaları Programı’nda ders verdi. 2011 yılında “ABD” (all-but-dissertation) aşamasında İstanbul’a kesin dönüş yaptı ve Redhouse Sözlüklerinde İngilizce-Türkçe sözlük editörü olarak çalışmaya başladı. 5 yıl sözlük editörlüğü yaptıktan sonra eğitim kariyerine dönüş yapan Turgay Bayındır, 2017’den beri Kadir Has Üniversitesi’nde Akademik İngilizce Programı’nda çalışmaktadır.

Öğr. Görevlisi Turgay BAYINDIR

KHAS101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK

Öğr. Görevlisi Aylin YURDACAN

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR
Aylin Yurdacan 1991 yılında ODTÜ İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun oldu. ODTÜ ile Cambridge Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği RSA DOTE programını 1994’te tamamladı. Yabancı dil eğitimi ile ilgili yüksek lisansını 1997’de Bilkent Üniversitesi’nde yaptı ve ikinci yüksek lisansını ise 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde tamamladı. 1991’den 2000’e kadar ODTÜ Temel İngilizce Bölümünde çalıştı. 2000 yılında Sabancı Üniversitesi Diller Okulunda başladığı öğretim görevliliğinden 2012 yılında emekli olarak ayrıldı. 2012 -2020 yılları arasında İstanbul ŞEHİR Üniversitesi Ortak Dersler programında ders verdi. 2020 yılının Eylül ayından beri Kadir Has Üniversitesi Akademik İngilizce Programında dersler vermektedir.

Öğr. Görevlisi Aylin YURDACAN

KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Öğr. Görevlisi Nazlı KARACA

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR
Nazli Karaca 1999’da Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Londra University College of Kensigton’da Kitle İletişimi yüksek Lisans programını tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Karaca Dil Okulu’nda İngilizce öğretmeye başladı ve daha sonra 2005 yılında TEFL programını University of California Irvine’da tamamladı. 2008 yılında University of Massachusetts Boston’da Dil Bilimi bölümünde yüksek Lisans yapmaya başladı. Boston’da yasarken dil okullarında İngilizce öğretmeye devam etti. Nazli Karaca 2009 yılından beri Kadir Has Üniversitesi’nde Akademik İngilizce programında dersler verdi.

Öğr. Görevlisi Nazlı KARACA

KHAS 120 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Öğr. Görevlisi Dr. Stacey Anne JOHNSON

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 140 PSİKODİLBİLİME GİRİŞ
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
Stacey Johnson, son 14 yıldır hem İngiltere'de hem de Ortadoğu'da EAP / ESL öğretmeni olarak çalıştı. Lisans eğitimini İngilitere’deki Wolverhampton Üniversitesi’nde TESOL ve Eğitim Çalışmaları’nda tamamladıktan sonra, Staffordshire Üniversitesi’nde öğretme ve öğrenme üzerine Lisansüstü çalışmasını yaptı. Daha sonra Derby Universitesi’nde Eğitim Çalışmaları alanında da yüksek lisans derecesi alan Johnson, eğitim çalışmalarında akış, motivasyon, benlik kavramı ve sınıf katılımı alanlarına yönelerek Leicester Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. EAP sınıflarının ihtiyaç analizi müfredatının geliştirilmesi, not alma teknikleri ve karma yetenek gruplaması gibi konularda makaleleri vardır. Ayrıca eğitim psikolojisi, çatışma sonrası ortamlarda eğitim, karmaşıklık ve eğitim, ve kültür ve eğitim arasındaki ilişki üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Öğr. Görevlisi Dr. Stacey Anne JOHNSON

KHAS 140 PSİKODİLBİLİME GİRİŞ

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Dr. Michael Walsh MCARTHUR

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.

Öğr. Görevlisi Dr. Michael Walsh MCARTHUR

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR

Öğr. Görevlisi Dr. Dan GOLDENBERG

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
Dan Goldenberg, 2010 yılında Zvı Yavetz Tarih Araştırmaları Okulu'nda (Tel Aviv Üniversitesi) “Ortaçağ Etnografisi: 11-13. yüzyıllardan kalma etnografik tanımların karşılaştırmalı analizi” başlıklı doktorasını tamamladı. Dan, 2013 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi ve MEF Üniversitesi'nde medeniyet tarihi, Orta Doğu tarihi, İngiltere tarihi ve Ortaçağ Sanat ve mimarisinde kültürel karşılaşmalar gibi çok çeşitli dersler vermiştir. 2019 yılında Dan, CELTA sertifikasını aldı ve petrol ve gaz endüstrisi, turizm, tekstil ve bankacılık gibi farklı yaş gruplarında ve sektörlerde ve temelden ileri İngilizce'ye kadar farklı seviyelerde İngilizce öğretti. Buna ek olarak, Dan Goldenberg coğrafya ve haritacılık tarihi, seyahat tarihi ve Moğol İmparatorluğu'nun tarihi ile ilgilenmektedir.

Öğr. Görevlisi Dr. Dan GOLDENBERG

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SEVİNÇ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
Dr. Tuğba Sevinç, İngilizce İktisat lisans derecesini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde, felsefe yüksek lisansını 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde ve felsefe doktorasını 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Başlıca çalışma alanları siyaset felsefesi, toplumsal cinsiyet, etik ve mantık olan Dr. Sevinç, 2017-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’de çalıştı. ‘Three Approaches to Social Unity and Solidarity’ başlıklı en son çalışması Critical Review of International Social and Political Philosophy dergisinde yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sevinç YÜCEL

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Nil TONYALI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 118 AKADEMİK YAZI ATÖLYESİ
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
Nil Tonyalı, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan mezun olup, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Bölümü’nden en yüksek dereceyle aldı. Üniversitelerin farklı fakülte ve disiplinlerdeki öğrencilerine, İngilizce akademik yazma, eleştirel düşünme ve okuma becerileri gibi derslerin yanı sıra, öğrencilerin sosyal hareketleri çözümleme, yorumlama ve anlamlandırma yeteneklerini geliştirmeye yönelik uygarlık tarihi dersleri de verdi. Yirmi yıldan uzun bir süredir hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere lisans seviyesinde ders veren Tonyalı, aynı zamanda, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde çalıştığı dönemde ve online olarak, ana dili İngilizce olmayan, değişik uluslardan öğrencilere akademik İngilizce dersleri verdi. Anlambilim kuramları, eylemin olay yapısı kuramları, diller arası datif yapılar ve farklı disiplinlerdeki akademik söylemlerde retorik konvansiyonları üzerine araştırma yapan Tonyalı, sözdizim alanına uluslararası bir yayınla da katkıda bulunmuştur.

Öğr. Görevlisi Nil TONYALI

KHAS 118 AKADEMİK YAZI ATÖLYESİ

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Öğr. Görevlisi Dr. Gulnara KENZHEBULATOVA

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.

Öğr. Görevlisi Dr. Gulnara KENZHEBULATOVA

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Öğr. Görevlisi Dr. Andrija MATIC

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK
Andrija Matić (1978) doktora derecesini Sırbistan'da Belgrad Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünden mezun olarak almıştır. Andrija, beş romanın, bir kısa öykü koleksiyonunun ve T. S. Eliot'un tüm eserleri üzerine ilk Sırpça çalışmanın yazarıdır. Ayrıca Anglo-Amerikan Modernizmi ve çağdaş kurgu üzerine birçok makale yayınladı. İstanbul'da yaşıyor ve Kadir Has Üniversitesi'nde akademik yazı dersleri veriyor.

Öğr. Görevlisi Dr. Andrija MATIC

KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK

Öğr. Görevlisi Alan Michael DAVIES

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK
Alan Davies, 12 yılı aşkın bir süredir İstanbul'da İngilizce öğretiyor ve son 6 yıldır Kadir Has Üniversitesi'nde Akademik İngilizce Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışıyor. İngiltere'deki Swansea üniversitesinden Siyaset Bilimi lisans derecesi aldı ve daha sonra İngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nden Arabuluculuk alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca KET, PET ve Genç Öğrenciler sınavları için British Council'da konuşma sınavı yapıyor. Alan, Swindon mahalle arabuluculuk programı ile İngiltere'de arabulucu olarak çalıştı ve işyerinde arabuluculuk öğretti.

Öğr. Görevlisi Alan Michael DAVIES

KHAS 101 KÖKENLER VE SONUÇLAR KHAS 1002 BİLİMSEL KEŞİFLER VE MÜHENDİSLİK

Öğr. Görevlisi Sarah Elizabeth ATKINSON

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
Sarah Atkinson, Güney Kore, Macaristan, Tayland, Panama ve Kanada'da akademik İngilizce, yaratıcı yazma ve toplumdilbilim dersleri verdi. Lisans eğitimini Felsefe ve Edebiyat dalında Ontario, Windsor Üniversitesi'nden, yüksek lisans derecesini ise Armidale, Avustralya'daki UNE'den Uygulamalı Dilbilim dalında aldı. Araştırma alanları arasında miras dili canlanması ve kazanımı, karşılaştırmalı dilbilim ve psiko-dilbilim bulunmaktadır.

Öğr. Görevlisi Sarah Elizabeth ATKINSON

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Anna Maria MCMURRAY

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 130 FİLM: DENEYİMLEMEK, GÖRMEK VE ANALİZ ETMEK
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
Anna McMurray lisans derecesini Arkansas Üniversitesi, yüksek lisans derecesini ise Tennesse Üniversitesi'nin İngilizce bölümünden aldı. Kadir Has Üniversitesi'ne katılmadan önce uzun yıllar Koç Üniversitesi'nde akademik yazı eğitmeni olarak çalıştı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Mikronezya’daki Marshall Adaları Koleji'nde öğretmenlik yapan McMurray, aynı okulda İngilizce departmanının başkanlığını da yaptı. Kendisinin lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli akademik yazma derslerinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet çalışmaları, film çalışmaları, edebiyat ve popüler kültürdeki ilgi alanları üzerine seçmeli dersler verme deneyimi de vardır.

Öğr. Görevlisi Anna Maria MCMURRAY

KHAS 130 FİLM: DENEYİMLEMEK, GÖRMEK VE ANALİZ ETMEK

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ

Öğr. Görevlisi David Reed ALBACHTEN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK
David Reed Albachten, Beslenme Bilimi alanında Lisans ve Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla California Üniversitesi ve Iowa Üniversitesi'nden aldı. David, sağlık, sağlık bilgisayar uygulamaları ve klinik ilaç yönetimi alanlarında 25 yıllık başarılı bir uluslararası yönetici kariyerinin ardından evlenerek İstanbul'a yerleşti. David 2009 yılının başında Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce Hazırlık Programında ders verdi. Ardından altı yıl boyunca yeni bir özel üniversitede ve sonrasında ise 2016'da tekrar Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermeye devam etti. 2021/2022 akademik yılı için Kadir Has Üniversitesi'nde Çekirdek Programa katıldı. 2010 yılında David, Cambridge Üniversitesi'nden bir CELTA aldı. 2012'de David, uluslararası sertifikalı bir yazma, konuşma, "Yaşam Becerileri" (Life Skills) konusunda denetçisi (IELTS) oldu. David, Ocak 2012'de bir Akademik Yazma Merkezi kurdu ve üç yıl boyunca yüksek lisans programında eleştirel yazma kursu öğretmeye devam etti. David, öğrencilerin yazma, konuşma ve münazara becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve öğrencilerin yazma sürecini nasıl geliştireceklerini belirlemek için araştırma yapmak konusunda çok ilgili ve tutkulu. 2012'den beri David, çok sayıda uluslararası konferansta bilimsel makaleler sundu ve “IATEFL 2016 Birmingham Conference Selections”da hakemli bir makale yayınladı.

Öğr. Görevlisi David Reed ALBACHTEN

KHAS 105 EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Öğr. Görevlisi Ahmet ERGENÇ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ
Ahmet Ergenç İngiliz Edebiyatı bölümünde lisans, Amerikan Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı, halen doktora çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar çeşitli yayınlarda edebiyat, çağdaş sanat ve sinema üzerine çok sayıda yazısı yayınlandı ve bu alanlarda birçok kitap çevirdi. Yayınevleri için editörlük yapmanın yanın sıra çeşitli kurumlarda edebiyat, görsel sanatlar ve eleştiri kuramları üzerine ders veriyor. İlgil alanları arasında eleştirel teori, kıta felsefesi, karşılaştırmalı edebiyat, modern Türkçe edebiyat, tarih yazımı, hafıza çalışmaları ve kent çalışmaları yer alıyor. Ergenç ayrıca AICA Türkiye üyesidir.

Öğr. Görevlisi Ahmet ERGENÇ

KHAS 103 İNSANLIK TARİHİ