Güz Dönemi

->

KHAS 101 Kökenler ve Sonuçları

Bu ders, farklı bilimsel alanlarda dünyayı ve gündelik yaşamı değiştiren buluşları, icatla..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 103 İnsanlık Tarihi

Bu dersin temel amacı öğrencilere beşeri ve sosyal bilimlerde dünya medeniyetleri ve tarihi ile..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 105 Evrensel Değerler ve Etik

Bu disiplinler-üstü ders, öğrencilerin kendi yaşam anlayışlarını ve diğer insanlarla, topl..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 107 Tasarım

Öğrencileri farklı bakış açılarından tasarım disiplini ve pratikleri ile karşılaştırmay..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 109 Hesaplamalı Düşünme

Öğrencilere giderek karmaşık hale gelen problemleri çözmek üzere algoritmik düşünme yetisi..[daha fazla bilgi]

->

TLL 101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I

Bu ders öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını, dinledikl..[daha fazla bilgi]

->

HST 101 Modern Türkiye Tarihi I

Bu ders Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecine odaklanmakta ve bu dönemde yaşanan d..[daha fazla bilgi]

Bahar Dönemi

->

KHAS 102 Bilimsel Keşifler ve Mühendislik

Öğrencilere bilimsel keşifler ve mühendislik hakkında geniş bir bakış açısı sunan bu ders..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 104 Sanat, Edebiyat ve Çatışma

Bu ders, öğrencilere sanat ve edebiyat eserlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendire..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 106 Küresel Meseleler ve İnsanlığın Durumu

Bu ders, öğrencilere bugün insanlığın küresel ölçekte yüzleştiği ve çözülmesi oldukç..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 110 Toplumsal Sorumluluk Projesi

Toplumsal sorumluluk’ kavramını kuramsal bilgiler ve evrensel değerler çerçevesinde ele alan ..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 112 Matematiği Anlamak

Temel matematiksel kavramları öğrencilere bu kavramların gündelik yaşamdaki karşılıkları v..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 114 Caz Tarihi

Caz müziğinin biçimsel ve evrimsel gelişimi üzerinden caz tarihi üzerine kapsamlı bir bilgini..[daha fazla bilgi]

->

KHAS 116 Kozmosun Derinliklerine Seyahat

Evreni ve içinde yaşadığımız dünyayı bilimsel metodoloji yoluyla nasıl anladığımıza oda..[daha fazla bilgi]

->

TLL 102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II

Bu dersin temel amacı “kurmaca” kavramına odaklanarak, öğrencilerin; kurmacanın özellikler..[daha fazla bilgi]

->

HST102 Modern Türkiye Tarihi II

Bu ders, erken Cumhuriyet döneminden günümüze kadar modern Türkiye tarihini siyasi, sosyal, eko..[daha fazla bilgi]