Prof. Dr. Ebru Demet AKDOĞAN

Biyoinformatik ve Genetik

Prof. Dr. Ebru Demet AKDOĞAN

Prof. Dr. Demet Akten Akdoğan, lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden, doktora derecesini Akron Üniversitesi (Akron, Ohio, U.S.A.) Polimer Bilimleri Enstitüsü’nden aldı. Doktora sonrası araştırmalarını Carnegie Mellon Üniversitesi (Pittsburgh, PA, U.S.A.) Kimya Mühendisliği Bölümü’nde ve Novartis İlaç Firması Genomik Enstitüsü’nde hesaplamalı biyoloji bölümünde yürüttü. 2008 yılından beri Kadir Has Üniversitesi’nde Biyoinformatik ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2019’dan beri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora seviyesinde Biyoinformatik derslerinin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora seviyesinde hesaplamalı ilaç tasarım yöntemleri konularında dersler vermektedir. Proteinlerin dinamik özellikleri, protein-protein etkileşimleri, allosterik mekanizmalar ve türe özgü ilaç tasarımı konularında araştırmalarını yürütmektedir. Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.