Öğr. Görevlisi Sarper TAKKECİ

Mimarlık

Öğr. Görevlisi Sarper TAKKECİ

Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Sarper Takkeci, yüksek lisans çalışmasını “Mimari Tasarımda Bilişim” programında tamamladıktan sonra doktora çalışmalarını da aynı programda devam ediyor. Çeşitli üniversitelerde görev alarak mimari tasarım stüdyolarında yürütücülük yapmıştır. Mimari yarışma deneyimleri ve ödülleri bulunmaktadır. 2011 yılından beri sosyal mimarlık ve katılımcı tasarım ile ilgili çalışmalarına, kurucu üyesi olduğu, Herkes İçin Mimarlık Derneği ile birlikte devam etmektedir. Başlıca araştırma alanları katılımcı tasarım, tasarım araçları, dijital ortamda katılım ve tasarım eğitimidir.

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.