Misafir Akdemisyen Nil TONYALI

Çekirdek Program Direktörlüğü

Misafir Akdemisyen Nil TONYALI

Nil Tonyalı, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan mezun olup, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Bölümü’nden en yüksek dereceyle aldı. Üniversitelerin farklı fakülte ve disiplinlerdeki öğrencilerine, İngilizce akademik yazma, eleştirel düşünme ve okuma becerileri gibi derslerin yanı sıra, öğrencilerin sosyal hareketleri çözümleme, yorumlama ve anlamlandırma yeteneklerini geliştirmeye yönelik uygarlık tarihi dersleri de verdi. Yirmi yıldan uzun bir süredir hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere lisans seviyesinde ders veren Tonyalı, aynı zamanda, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde çalıştığı dönemde ve online olarak,  ana dili İngilizce olmayan, değişik uluslardan öğrencilere akademik İngilizce dersleri verdi. Anlambilim kuramları, eylemin olay yapısı kuramları, diller arası datif yapılar ve farklı disiplinlerdeki akademik söylemlerde retorik konvansiyonları üzerine araştırma yapan Tonyalı, sözdizim alanına uluslararası bir yayınla da katkıda bulunmuştur.

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.