Misafir Akdemisyen Firuzan Melike SÜMERTAŞ

Mimarlık

Misafir Akdemisyen Firuzan Melike SÜMERTAŞ

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Tarihi programından almıştır. Doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yürütmektedir. Çalışma alanları içinde 19.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve 20. Yüzyıl Cumhuriyet Dönemi Mimari / Kentsel / Arkeolojik ve Görsel Kültür çalışmaları ile yine aynı bağlamda gayrimüslim cemaatler yer almaktadır. Bu alandaki çalışmaları ile pek çok ulusal ve uluslararası ortamda sunumlar yapmış, yazılar yayımlamış, 2012-2013 Akademik yılında Fulbright Kültürel Mübadele Bursu ile Amerika’da Princeton Üniversitesi’nde Misafir Öğrenci Araştırmacı olarak bulunmuştur. Ekim 2019’dan bu yana Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Misafir Akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.