Misafir Akademisyen Bilge ULUSMAN

Çekirdek Program Direktörlüğü

Misafir Akademisyen Bilge ULUSMAN

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamasının ardından Modern Edebiyat alanında eğitimine devam ederek toplumsal cinsiyetin, söylem ve anlatım stratejileri üzerinden Türkçe edebi metinlerdeki tezahürlerine odaklandı. “Bay Muannit Sahtegi'nin Notları’nda Türün İşlevleri: Eril Tahakküm ve Söylemin Aracı Olarak Günlük Türü” başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini aldı. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi erotik yazınında heteronormalleşme, eril fantezinin inşası ve pro-natalizm üzerine çalıştı. Maltepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü’nün koordinatörlüğünü yürüttü. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde Doktora tezi çalışmalarına; alternatif edebiyat tarihlerinin imkanları, kanon dışı kalmış metinler, kadın yazını ve jino-eleştiri üzerine araştırma ve yayınlar yapmaya devam ediyor.

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.