Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT

Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT

İpek Sevda SÖĞÜT, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuştur. 2007 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünden “Roma Hukukunda Tahkim” başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Doktora derecesini, aynı Enstitüden, “Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar” başlıklı tezi ile 2013 yılında almıştır. Mart 2020'de “Roma Hukukunda Exceptio Doli Generalis” başlıklı doçentlik takdim tezini yayınlamıştır. Halen Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Roma özel hukuku, tıp hukuku ve biyotıp hukuku üzerine seminerler vermiştir. Türkiye Biyoetik Derneği ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağı (STS) üyesidir. Başlıca araştırma alanları, roma özel hukuku, tıp hukuku, biyotıp hukuku ve biyoetiktir. Seçilmiş yayınları şöyle sıralanmaktadır: "Biyotıp (Oviedo) Sözleşmesi'nin İç Hukukta Etkisi"; "Yasal Belirsizlik: Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları"; “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Kadın Sağlığı Uygulamaları”; "Genetik Materyal ve Kişilik Değerleri".

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.