Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BİNAY KURULTAY

Reklamcılık

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BİNAY KURULTAY

Ayşe BİNAY KURULTAY lisans derecesini Illinois Wesleyan University (ABD) işletme alanında aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini reklamcılık alanında The University of Texas at Austin (ABD) aldı. Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde bölüm başkan yardımcısıdır. Reklam stratejisi, reklam yönetimi, tüketici davranışları, marka yönetimi ve tüketim-pazarlar-kimlik gibi dersler verdi. Araştırmalarını reklamcılıkta hikayeleştirme, marka kültürü ve reklamcılıkta toplumsal cinsiyet alanlarında yapıyor.

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.