Dr. Misafir Akademisyen Güldeniz KIBRIS

Çekirdek Program Direktörlüğü

Dr. Misafir Akademisyen Güldeniz KIBRIS

Lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Modern Tarih bölümünden almıştır. Henüz bitirmiş olduğu Soğuk Savaş Türkiye’sinde milliyetçi siyasi mitler hakkındaki doktora tezini ise Leiden Üniversitesi Tarih ve Türkiye Çalışmaları bölümünde hazırlamıştır. Kadir Has Üniversitesi’ne katılmada önce Koç, Sabancı ve Leiden Üniversitelerinde çalışmış ve milliyetçilik teorileri, siyasi ideolojiler, Avrupa tarihi, Türkiye siyasal hayatı, siyasal kültür, göç, modern Türkiye tarihi ve medeniyetler tarihi konularında dersler vermiştir. Araştırmaları; Türkiye ve Güney Avrupa’da ulus inşa süreçleri, siyasal kültür, yer tarihi ve politikaları, milliyetçilik ve uluslararası ilişkiler, iletişim çalışmalarına tarihsel yaklaşımlar, gündelik hayatın tarihi ve hukuk çalışmalarına tarihsel yaklaşımlar alanlarını kapsamaktadır.   Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.