Dr. Misafir Akademisyen Aylin SUNAM

Yeni Medya

Dr. Misafir Akademisyen Aylin SUNAM

Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. 2017 yılında Paris 1 Pantheon Sorbonne Üniversitesi Siyaset Çalışmaları bölümünden ve Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları bölümünden doktora derecelerini aldı. 2018 yılında Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde çalışmaya başladı. Yüksek lisans düzeyinde siber kültür ve dijital kimlikler, medya ve iletişim kuramları üzerine dersler veriyor, lisans düzeyinde ise sosyal medya, medya teknolojileri tarihi, dijital araştırma stüdyosu derslerini veriyor. Medya dolayımı ile kurulan ilişkiler, dijital kimlikler, çevrimiçi etkileşim ve toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine araştırmalar yapıyor.

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.