Doç.Dr. Didem KILIÇKIRAN

Mimarlık

Doç.Dr. Didem KILIÇKIRAN

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden, doktora derecesini ise The Bartlett School of Graduate Studies (University College London)’den aldı. Çekirdek Program Direktörlüğü görevini üstlenmeden önce Kadir Has Üniversitesi’nde Mimarlık Bölüm Başkanlığını yürüttü. Farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra, lisans düzeyinde mimarlık kuramları, konut, ve yüksek lisans düzeyinde toplum-mekân kuramları ve toplumsal cinsiyet ve mekân ilişkisi üzerine dersler veriyor. Mekân, yer, kimlik ve aidiyet meselelerine odaklanan, beşeri coğrafya, kültürel antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve maddi kültür çalışmaları kesişiminde yayın ve araştırmalar yapıyor.

Detaylı özgeçmiş bilgisi için tıklayın.